I annonssamarbete med Always

Över hälften av alla tjejer (56%) har blivit utsatta för sexuella trakasserier, det visar en läsarundersökning gjord på uppdrag av Always för Baaam. Undersökningen visar också att 70% av de tillfrågade anger att de har blivit sämre behandlade för att de är tjejer, och 42% har blivit utsatta för tjatsex – situationer där de har blivit övertalade till sex trots att de egentligen inte vill.

För att hjälpa till att lyfta unga tjejer har Baaam tillsammans med Always tagit fram en serie om jämställdhet och självförtroende, som även riktar sig till unga killar. I serien som du hittar här tar vi upp viktiga frågor som sexuella trakasserier och feminism – titta gärna ihop med din son så att ni kan diskutera tillsammans.

5 (andra) tips för hur du ska prata med din son om jämställdhet

1. Var en bra förebild

Hur du och din partner beter er mot varandra har en direkt påverkan på hur er son ser på kvinnor. Därför är det viktigt att som förälder vara medveten om vilka könsroller vi själva spelar hemma. Det här kan självklart vara svårt att dela upp helt lika i vardagen, men att sätta sig ner och ha ett samtal med sina barn kring hur rollerna ser ut i hemmet är ett viktigt steg.

2. Lär din son om samtycke

Om din son är tillräckligt gammal är det viktigt att prata om sex och allt vad det innebär – med samtycke som ett självklart fokus. Om din son är yngre kan du ändå ta upp området kring samtycke genom att förklara att alla lekar, speciellt med tjejer måste ske på bådas medgivande. Ju tidigare pojkar lär sig att ett nej är ett nej desto bättre.

Genom att prata jämställdhet med din son så skapar du en bra grund för honom att stå på.

3. Ifrågasätt tillsammans

Jämlikhet är ingenting man bara pratar om en gång utan är en del av den ständiga konversationen kring matbordet. Vi möter tyvärr ojämlikhet ganska ofta i vardagen – i reklam, när vi köper leksaker och i böcker. Genom att ta upp hur det påverkar våra barn och ifrågasätta tillsammans så lär vi oss om jämställdhet och förstår vad det innebär.

4. Ta tag i könsdiskriminerande språk

”Du kastar som en tjej” och andra liknande kommentarer kan verka harmlösa men förstärker stereotyper eftersom de är könsdiskriminerade. Märker du att liknande kommentarer används hemma hos er, ha en diskussion med dina barn om vad de betyder och varför de är problematiska.

5. Lär din son grunderna

Städning, tvättning och matlagning ses tyvärr fortfarande som typiskt kvinnliga hushållssysslor. Vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller jämlikhet i svenska hem men enligt SCB:s senaste tidsanvändningsundersökning lägger kvinnor fortfarande mer tid på obetalt hushållsarbete än män. Lär din son att tvätta sina egna kläder, städa sitt rum och att hjälpa till vid matlagningen. Om din son tidigt lär sig hur mycket arbete som ligger bakom att sköta ett hushåll så får han en större förståelse för insatsen som krävs.

Se avsnitt 1 i vår serie om unga tjejers självförtroende

Mest läst