I annonssamarbete med Play-Doh

Barn mår bra av att leka. Inte bara för att det stimulerar deras fantasi och kreativitet, utan också för att lek stimulerar deras sinnen, finmotorik och lär dem att identifiera, känna igen och gruppera saker som de leker med. Om du som förälder själv deltar i leken knyter du inte bara starkare band till ditt barn – du bidrar även aktivt till ditt barns inlärning. Vissa typer av leksaker är bättre lämpade för detta ändamål än andra, och en klar vinnare är på många sätt modelleran eftersom alla kan delta i leken, oavsett ålder.

Play-Doh hjälper ditt barn med inlärningen.

Stimulerar barnets sinnen och fantasi
Med sin elasticitet, formgivande egenskaper och starka färger har Play-Doh-modellera en fantastisk förmåga att fascinera och hålla kvar barnets nyfikenhet och sporra leklusten. Något du kommer märka när du sätter dig med ditt barn och leker med modellera är hur Play-Doh inspirerar ditt barn till innovativt tänkande och nyfikenhet. Just i denna lustfyllda leksituation är det möjligt för dig att lägga till ett skikt av inlärning, oavsett om det handlar om att börja leka med former och figurer eller att forma siffror och bokstäver.

Tredimensionell multisensorisk kvalitetstid
Det låter kanske lite överdrivet att kalla lek med ditt barn för ”tredimensionell multisensorisk kvalitetstid”, men det handlar faktiskt om just det. För när du och ditt barn leker med Play-Doh ihop så öppnar ni dörren till ett helt nytt sätt att skapa kvalitetstid tillsammans. Genom leken med Play-Doh kan ni prata om de figurer ni formar och ni får båda använda er fantasi, finmotorik och skratta tillsammans samtidigt som ni stimuleras av doft-, känsel- och synintrycken. Så även om ditt barn ”bara” har det roligt med den färgglada och formbara Play-Doh-leran, vet du som förälder att denna lek öppnar upp för så mycket mer. Så sätt igång och skapa med modelleran. Lek med den och berätta om de saker ni formar. Ditt barn har säkert många roliga idéer och historier att berätta om alla verk som ni skapar tillsammans.

Det är roligt att lära sig figurer med modellera.

Så kommer ni igång i 3 steg:
Köp modellera: Till exempel Shape & Learn som innehåller både Play-Doh och praktiska tillbehör som mallar, formar, stämplar och kort. Shape & Learn finns i fyra olika paket: siffror, bokstäver, färger/former och texturer.
Inspireras: Till varje aktivitet medföljer en förklaring och idéer till lekar så att du och ditt barn är väl rustade under hela leken. Du kan välja mellan olika typer av lekaktiviteter för ditt barn som alla är enkla att förstå.
Repetera leken: Repetition främjar  inlärningen hos små barn och mindre barn älskar repetition, särskilt när de gillar leken.

Låt fantasin flöda när ni leker med leran.

4 färdigheter som du kan utforska med ditt barn:

1. FÄRGER & FORMER
– Identifiering och igenkänning

– Sortering och gruppering

– Jämförelse och kontrast

2. SENSEMOTORISK UTVECKLING
– Stärk finmotoriska färdigheter

– Träna visuella bearbetningen

– Utforska med hjälp av sinnena

3. SIFFROR & SIFFERKÄNSLA
– Igenkänning av siffror

– Sifferträning

– Jämförelse och kontrast

4. FANTASI
– Kreativitet

– Utforska och upptäck

Mest läst