Svenskar älskar kaffe. I snitt dricker vi 3,2 koppar om dagen, enligt SVT, och bara i Finland är kaffekonsumtionen högre. Att börja dagen med en rykande varm kopp är en självklarhet för många, och gärna väljer vi hemmabryggt.

Men nu visar ett stort test som Råd & rön har genomfört, att många av de vanliga kaffefiltren vi kan köpa i butiken innehåller alarmerande mängder bly. Bly är en metall som finns naturligt i berggrunden, men som också sprids ut i miljön från industrier med luft och vatten. Det kan finnas höga halter bly i exempelvis viltkött och skaldjur, och även vårt dricksvatten kan innehålla små mängder.

Så farligt är det att få i sig bly

Att utsättas för bly kan på sikt påverka hjärnan och orsaka nervskador. Fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar är några av konsekvenserna som foster och små barn kan riskera om de utsätts för metallen, enligt Livsmedelsverket. Trots det har många av oss i dag ett högre blyvärde i kroppen än vad som anses vara hälsosamt. Enligt Livsmedelsverket är det därför viktigt att vi hela tiden försöker få ner blyhalten i blodet.

Men utan att veta om det börjar alltså många svenskar dagen med att brygga sitt kaffe i ett filter som innehåller höga halter av just bly. I testet lät Råd & rön analysera blymängden i 15 vanliga kaffefilter. I nio av dem kunde de påvisa halter av bly som låg högre än det gränsvärde som finns för dricksvatten, vilket är tio mikrogram per liter. I bara ett av filtren hittade man inget bly alls.

Kaffefilter som innehåller bly

Ett av de kaffefilter som klarade sig dåligt i testet, och alltså visade höga halter av bly, kommer från Coop. Och företaget säger sig ta resultatet på allvar.

”Vi tycker att det är allvarligt med de uppmätta halterna i ert test som inte stämmer med kraven i standarden. Vi har startat en utredning med leverantören och delgett de blyhalter som R&R har uppmätt. De tester som regelbundet görs hos leverantören stämmer inte överens med resultaten från R&R, utan visar att halterna ligger inom de angivna gränserna”, skriver Helena Kilström Esscher, chef för press- och medierelationer på Coop, i ett mejl till Råd och rön.

Fick andra resultat än Råd & rön

Även kaffefilter från Axfoods innehåller höga halter, enligt Råd och rön. Men Magnus Törnblom, testchef på Axfood, håller inte riktigt med.

”Filterpapperet testas specifikt för migration av bly regelbundet, och vid det senaste testet, som utförts i år, ligger resultatet för migration av bly väl under gräns. De nivåer av bly ni redovisar är högre än de bör vara, men de överensstämmer alltså inte med de testresultat som vår underleverantör sett i genomförda tester”, skriver han i ett mejl till tidningen.

Förutom blymängden, testade Råd & rön också kaffefiltren på en rad andra punkter. På tidningens hemsida kan du läsa mer om hur testet gick till. Där kan du också se vilket kaffefilter som fick högst betyg.

Läs mer:
Mark Levengood avslöjar detaljer om livet med maken Jonas Gardell
Prinsessornas modeskandaler – kritiserade klädvalen i kungahuset
Mormorn födde sitt eget barnbarn – åt dottern