Greta återvinner Donald Trumps hånfulla kommentar

Greta återvinner Donald Trumps hånfulla kommentar

Klimataktivisten Greta Thunberg visar vad skåpet ska stå inför världens mäktigaste person.

Kommer härnäst