Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

11 snabba fakta om Alzheimers sjukdom

18 sep, 2017 
AvMinna Wallén-Widung
Alzheimers sjukdom är en av de absolut vanligaste demenssjukdomarna i världen, men ännu är det inte helt klarlagt vad som orsakar den och det finns inget botemedel. Här är elva fakta om en av våra vanligaste folksjukdomar.
Annons

1. Drygt 90 000 personer i Sverige, ungefär hälften av landets alla demenssjuka, lider av Alzheimers sjukdom. Globalt sett lever 47 miljoner människor med en demenssjukdom och var tredje sekund insjuknar någon. I västvärlden är minnessjukdomar den fjärde vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke.

2. Alzheimers sjukdom innebär att nervcellerna i framför allt tinning- och hjässloberna, som styr minnet och förmågan att analysera information, förtvinar och dör.

3. Sjukdomen har fått sitt namn efter den tyske psykiatrikern Alois Alzheimer. I början av 1900-talet upptäckte han sjukdomen hos en kvinna som var patient på det mentalsjukhus där han arbetade.

4. Sjukdomen drabbar framför allt personer över 65 år. I sällsynta fall kan man drabbas redan i 50-årsåldern eller ännu tidigare.

Hög ålder är den största riskfaktorn för att drabbas. Högt blodtryck och ärftlighet kan också spela en viss roll.

Annons

5. Exakt vad sjukdomen bror på är inte helt klarlagt, men en förändrad omsättning av äggviteämnet beta-amyloid tros spela en viktig roll.

6. När man drabbas av sjukdomen är det de kognitiva förmågorna som påverkas – minnet, tankeförmågan, orienteringsförmågan och språket. Symptomen kommer ofta smygande och det kan ta flera år innan de blir så påtagliga att man söker vård.

7. Sjukdomsförloppet är ofta utdraget över fyra till tio år. I det första stadiet börjar minnet svika och man börjar glömma bort var man lagt saker och vad man gjort under dagen. Stresståligheten och tankeförmågan försämras.

8. I det andra stadiet har minnesproblemen blivit uppenbara funktionsnedsättningar. Det blir svårare att följa med i samtal, inbokade möten glöms bort liksom de anhörigas namn. Man får svårare att orientera sig och orden kommer inte lika lätt som tidigare.

9. I den tredje fasen har demensen blivit medelsvår. Symptomen förvärras och det blir allt svårare att kommunicera. Vardagen blir ofta ohanterbar och man behöver hjälp med att klä på sig och tvätta sig. Många vänder på dygnet och börjar vandra omkring på nätterna eftersom man inte längre har samma tidsuppfattning.

Annons

10. Till sist är demensen så svår att talet ofta försvinner helt. Samtliga symptom förvärras ytterligare och sjukdomen kan också leda till fysiska symptom, som att man får svårt att gå. Många dör till slut av en följdsjukdom, som lunginflammation eller hjärtsvikt.

11. Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, men det finns bromsmedicin som lindrar symptomen.

Artikeln publicerades först på Året Runt.

Läs även

Annons