Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

17 möjliga tecken på adhd och autism

04 jun, 2021 
AvMalin Ny

Vad är egentligen ADHD och autism och vilka tecken finns det som tyder på de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna? Vi vet.

Annons
Sarah Dawn Finer om sin adhd-diagnos: "Sorgligt att det tagit sådan tid"Brand logo
Sarah Dawn Finer om sin adhd-diagnos: "Sorgligt att det tagit sådan tid"

Både ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och autismspektrumtillstånd är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som kan påverka till exempel förmågan att koncentrera sig eller att förstå sociala koder.

En person som har fått diagnosen ADHD har till exempel uppmärksamhetssvårigheter och är hyperaktiv. Autism påverkar i sin tur en persons sätt att tänka, vara och kommunicera med andra. Det är vanligt att ha både autism och adhd.

Båda diagnoserna innebär i stort att man stöter på problem i vardagen på ett sätt människor som inte har diagnoserna sällan gör.

Hur vet man då egentligen att man har adhd och autism? Här är 17 vanliga tecken som tyder på de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

Annons

Vad är ADHD?

Vid adhd kan man ha svårt med saker som uppmärksamhet, impulskontroll eller att reglera aktivitetsnivån. Det kan leda till svårigheter inom flera områden i livet, som stör eller försämrar kvaliteten i funktionsförmågan socialt, i skolan eller i arbete.

Möjliga tecken på ADHD

 • Du har många tankar och idéer i huvudet på samma gång.
 • Du har svårt att komma igång med uppgifter, och svårt att avsluta dem.
 • Du har svårt att följa långa instruktioner.
 • Du kan ha svårt att hålla ordning omkring dig.
 • Du kan ha svårt att passa tider.
 • Du glömmer eller tappar ofta bort saker.
 • Det är vanligt att du skjuter upp det du ska göra tills det blir försent.

Du kan även känna igen dig i följande:

 • Du har ett stort behov av att röra på dig, eller känner inre oro.
 • Du kan göra saker utan att tänka efter före.
 • Du tycker att det är jobbigt att skriva eller läsa.
 • Du kan ha svårt att reglera ditt humör.

Vad är autism?

Autismspektrumtillstånd, som ibland förkortas AST, är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara autism, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom.

Även om diagnoserna är olika har de också mycket gemensamt. De gemensamma dragen kallas autistiska.

Möjliga tecken på autism

Det är främst två sätt som autism märks främst på, och det är genom begränsat samspel och kommunikation med andra samt genom stereotypa val av aktiviteter, beteenden och intressen.

Att upprepa samma sak och ha svårt att hantera förändring är exempel på stereotypa aktiviteter och beteenden.

Det krävs alltid flera symtom som är så begränsande att det innebär en funktionsnedsättning, för att man ska få en diagnos.

Du som har autism kan känna igen dig i flera av dessa egenskaper:

 • Vissa intressen tar upp en stor del av din tid.
 • Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner.
 • Du kan reagera starkt på sinnesintryck som till exempel ljud, lukter och smaker.
 • Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.
 • Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt.
 • Det kan vara svårt att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana.

Källa: 1177.se, doktor.se

Annons