Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

5 frukter som är bra att byta ut till ekologiska

11 mar, 2016 
AvFemina
Baserat på Livsmedelsverkets mätningar av bekämpningsmedel rekommenderar Naturskyddsföreningen att vi byter ut vissa produkter till ekologiska alternativ. Här är de fem frukterna de rekommenderar oss att byta.
Annons

Citrus

Citrusfrukter håller sig vanligtvis längre om de är besprutade eftersom de behandlas med det svampdödande medlet imazalil. Ämnet misstänks dock vara cancerogent och hormonstörande. 95 procent av alla citrusfrukter i undersökningen innehöll bekämpningsmedel, framförallt i skalet men även i fruktköttet. Men eftersom skalen i citrusfrukter ofta används i matlagning eller för smaksättning av dryck finns skäl att vara extra försiktig med just den typen av frukt.

Apelsiner

Päron

I sju av tio tester innehöll päronen rester av bekämpningsmedel, men det finns ont om närodlade, ekologiska päron i Sverige, trots att det är en av de frukter som klarar sig bäst i svenskt klimat.

Annons
pear-paron

Äpple

Äpplen är en av våra mest älskade frukter, men bekämpningsmedel hittades i 9 av 10 tester. På vissa äpplen hittade men även ämnet karbendazim som misstänks vara cancerogent och reproduktions-och hormonstörande. Det ämnet går inte heller att skölja bort eftersom det genomsyrar hela frukten.

apple

 

Annons

Banan

Det har länge varit snack om hur besprutade bananer är, och det gäller fortfarande. Livsmedelsverket fann rester i 67 procent av testerna. Framförallt är det ett stort problem för miljön och för odlarna, som utsätts för parakvat, vilket anses vara ett av världens farligaste bekämpningsmedel. Medlet är förbjudet i Sverige och EU sedan länge eftersom det är väldigt skadligt för både människor och natur. Även andra tropiska frukter kommer ofta från rikligt besprutade plantager.

bananskal-ata-nyttigt-700x440

Vindruvor

Vindruvor innehåller flest olika rester av bekämpningsmedel och nästan alla tester, 96 procent, innehöll någon form av medel där flera av dem är välkänt problematiska. Vissa medel går att skölja bort, men andra sätter sig i hela frukten.

Annons
vindruvor

Trots halter av bekämpningsmedel tillåter Livsmedelsverket att frukterna säljs eftersom medlen inte överstiger de gränsvärden som finns inom EU. De menar med andra ord att halterna vi kan få i oss inte är farliga.

”I normala fall är det inte farligt för din hälsa att äta vanligt odlade frukter, bär eller grönsaker, även om det finns rester av växtskyddsmedel kvar,” skriver de.

De är också tydliga med att besprutningen är skadlig för både människor och miljö i närområdet. För att undvika risken att få i sig bekämpningsmedel och för att värna om miljön rekommenderar både de och Naturskyddsföreningen därför att vi i stället köper ekologiskt odlad frukt.

Av: Joel Linde.

Foto: Shutterstock, colourbox.

Annons