Hela 50 procent av vår lyckonivå tycks utgöras av en sorts grundnivå som är förutbestämd av våra gener – och bara 10 procent är kopplade till våra omständigheter i livet just nu. De övriga 40 procenten är fullt möjliga att påverka – genom att aktivt jobba för att bli lyckligare, skriver psykologiprofessorn Sonja Lyubomirsky i sin bok Lyckans verktyg: En vetenskaplig guide till lycka.

Här är 6 lyckostrategier som är vetenskapligt bevisade att fungera:

1. Öva på tacksamhet

Personer som är tacksamma över det de har tenderar att uppleva fler positiva känslor än andra. Genom att reflektera över allt du har att vara tacksam över kan du öva upp din förmåga att fokusera på fördelarna, snarare än att älta det i ditt liv som är mindre bra. Detta kan du bland annat göra genom att skriva en daglig tacksamhetsdagbok, att uttrycka tacksamhet gentemot dina vänner eller att avsätta en stund varje dag åt att tänka på sådant som gör dig tacksam.
Läs mer om tacksamhet som lyckostrategi här.

2. Investera i dina vänner

Lyckliga personer har i regel starka band till sin partner, vänner, släkt och familj – så det säger nästan sig självt att det är positivt för dina lyckonivåer att fokusera på dina personliga relationer. Det handlar inte minst om att prioritera detta – att regelbundet avsätta tid för socialt umgänge: gå på en dejt med din man, boka in en middag med tjejkompisarna eller åk iväg på weekend med syrran. En annan viktig sak att tänka på är att visa uppskattning – inte minst gentemot sin partner, så att inte tjat och gnäll får större utrymme än beröm och tillgivenhet.

3. Lär dig hantera motgångar

Livet kan inte alltid vara härligt – vi stöter regelbundet på bakslag och motgångar. Ingen kommer undan detta – men vi kan påverka hur vi hanterar tuffa situationer. Vissa typer av motgångar handlar om problem vi faktiskt kan lösa – då brukar bästa tillvägagångssättet vara att tänka igenom olika handlingsalternativ, väga fördelar och nackdelar och sedan försöka genomföra en av problemlösningsstrategierna. Andra typer av motgångar – till exempel ett dödsfall eller annan typ av förlust – har ingen konkret ”lösning”. Då kan bästa sättet att hantera situationen på vara att uppnå en acceptens kring situationen, skingra de jobbiga tankarna genom positiva aktiviteter och söka känslomässigt stöd hos andra människor.

4. Lev i nuet

När du är fullt närvarande i stunden och går upp helt och hållet i det du gör ökar dina lyckokänslor. Stressar du igenom dina dagliga rutiner glömmer du istället bort att njuta av livet. Det är viktigt att stanna upp och verkligen vara här och nu – både när du utför vardagliga sysslor, men inte minst när du gör något särskilt njutbart. Det är lätt att hela tiden jaga nya kickar, till exempel börja planera nästa resa redan under den nuvarande semestertrippen. Tillåt dig istället att dröja dig kvar vid positiva känslor och njuta till max.

5. Sätt upp nya mål

Att hänge oss åt projekt och sträva efter saker som är viktiga för oss gör oss lyckligare. Mål i livet ökar känslorna av meningsfullhet och att nå dem stärker självförtroendet. De mål du sätter upp ska helst föra dig närmare dina drömmar i livet – och det är viktigt att målen är dina egna. För att öka lyckan i livet bör våra mål alltså komma från en egen önskan, snarare än att bestå av förväntningar från omvärlden.

6. Ta hand om din kropp och själ

Denna punkt kan egentligen sammanfattas med två ord: meditera och motionera. Båda aktiviteterna är vetenskapligt bevisade, i en stor mängd olika studier, att motverka depressioner, minska stress och öka välbefinnandet – såväl fysiskt som psykiskt. Om du inte redan testat meditation är det med andra ord hög tid att börja. Redan efter några veckor kan man se mätbara resultat i hjärnan – och du får ett bättre immunförsvar på kuppen! Den andra komponenten – motion – har bevisats vara lika effektivt mot depressioner som antidepressiva läkemedel. Forskare rekommenderar 30 minuters måttlig fysisk aktivitet per dag, men allt är bättre än inget!

Källa: ”Lyckans verktyg: en vetenskaplig guide till lycka” av Sonja Lyubomirsky

Foto: IBL

Läs även:

5 meditationsövningar – för dig som hatar att meditera

9 tips för att släppa negativa tankar

Förändra ditt liv på 5 minuter – så gör du!

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: