Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

7 tidiga tecken på alzheimer

05 maj, 2021 
AvMalin Ny
tidiga tecken på alzheimers sjukdom

I dag beräknas omkring 100 000 personer lida av Alzheimers sjukdom i Sverige. Hur vet man om man själv eller en närstående har drabbats? Här listar vi tidiga varningstecken på sjukdomen.

Annons
Behandling vid Alzheimers sjukdomBrand logo
Behandling vid Alzheimers sjukdom

När någon drabbas av alzheimer kommer symptomen ofta smygande och det kan vara svårt att skilja symptom på Alzheimers sjukdom från normala förändringar som är relaterade till ålder.

Här är en lista över tidiga tecken på Alzheimers sjukdom, som kan vara värda att hålla koll på.

1. Minnesproblem

Att ha svårigheter med minnet brukar vara det första tecknet på Alzheimers sjukdom. Du kan bland annat vara svårt att komma ihåg det du gjorde nyss eller det som ligger i närtid, som att komma ihåg vad du åt till middag eller vad du såg på tv kvällen innan.

2. Tidsuppfattningen och orienteringsförmågan försämras

Försämrad tidsuppfattning kan leda till problem med att hålla reda på vilket år, månad eller dag det är eller uppskatta hur lång tid som har gått. Orienteringsförmågan används till exempel till att hitta rätt vilket innebär att du kan ha problem med att minnas vilken t-bana du ska gå av på.

Annons

3. Svårt att planera och lösa problem

En del kan få svårt att koncentrera sig och det kan till exempel ta längre tid att följa ett vanligt matrecept, läsa en tidning eller betala sina räkningar. Även handlingsförmågan kan påverkas tidigt, det vill säga att tänka ut, planera och utföra en handling kan plötsligt bli svår. Att hantera en mobiltelefon eller fjärrkontrollen till teven kan bli en utmaning.

4. Nedsatt språk- och räkneförmåga

Förmågan att räkna och hålla reda på siffror och klockslag kan bli ett problem, likaså att läsa av klockan. Samtidigt kan du ha svårt att hitta rätt ord och uttryck vilket leder till att det är lätt att stanna upp mitt i en konversation. Det blir också allt besvärligare att formulera sig skriftligt i texter och även kortare meddelanden.

5. Beteendemässiga symptom

Ett annat tidigt tecken på alzheimer är att lägga saker på ovanliga ställen så att du sedan inte hittar dem. Bland annat lägga nycklar i kylskåpet eller mobiltelefonen i mikron. Ett annat varningstecken kan vara att du plötsligt inte vet vad du ska göra med ett välbekant föremål, som till exempel en sax.

Annons

6. Psykologiska symptom

Du kan få psykologiska symptom som till exempel nedstämdhet/depression oro/ångest, apati och irritation/ilska. Många av de psykologiska symtomen går hand i hand med ett eller flera beteenden. Återkommande grubblerier över den egna nedsatta förmågan kan skapa ångest och depression. Depression och demens betraktas dock som två separata sjukdomstillstånd men kan samexistera.

7. Social isolering

Många som upplever tidiga symptom på Alzheimers sjukdom känner sig mindervärdiga och otillräckliga och en del känner skam och vill inte öppet prata om sina problem. Det kan upplevas jobbigt att träffa och umgås med många människor samtidig. Stark oro, ängslan eller irritation tar överhand. Det kan leda till att den drabbade drar sig undan socialt umgänge och fritidsaktiviteter.

Foto: TT

Annons