Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

9 förlossningsställningar – så kan du föda!

19 apr, 2018 
AvMalin Ny
Olika förlossningsställningar - fördelar och nackdelar
Sitta, ligga eller stå – i vilken förlossningsställning vill du helst föda? Här är nio vanliga förlossningsställningar.
Annons

När vi ser en förlossning framför oss tänker vi ofta på en kvinna som ligger på rygg i sängen och föder. Den vanligaste förlossningsställningen i Sverige är också numera ett “modifierat ryggläge”, det vill säga att man halvsitter i sängen, bakåtlutad. Anledningen till det anses vara att barnmorskan då har god uppsikt och lättare kan guida kvinnan som föder.

Men så har det inte alltid varit. Innan man började föda barn på sjukhus var det vanligt att sitta på huk eller på knä och att stå på knä och föda. Och så är det såklart också fortfarande. Idag kan du bestämma själv i vilken ställning du vill föda – barnmorskan stöttar dig i ditt val.

Att på förhand veta vilken eller vilka förlossningsställningar som är bäst för dig är omöjligt, men ofta brukar det rekommenderas att växla mellan olika ställningar under öppningsskedet och fram till krystningen. Då undviker du att trötta ut delar av kroppen. Här nedan listar vi fördelar och nackdelar med olika förlossningsställningar. Vilken du väljer är dock upp till dig.

Annons

Här är nio vanliga förlossningsställningar – vilken föredrar du?

Föda liggande på sidan

Om du väljer att föda liggande på sidan får du inte hjälp av tyngdkraften som vid en mer upprätt förlossningsställning. Ställningen kan underlätta om du känner obehag när barnets huvud trycker mot ändtarmen, och det är även bra  att ligga på sidan om du behöver vila.

Föda i gynläge

Gynläge, det vill säga den ställning du får ligga i när du gör en gynundersökning, gör att bäckenet vidgas, vilket gör det lättare att föda fram barnet. En ställning som används vid vissa komplicerade förlossningar där barnmorskan behöver ge extra stöd.

Föda på alla fyra

Att stå på alla fyra avlastar ryggen och ger bättre kraft vid krystningen. Ställningen kan också göra det lättare för barnets huvud att rotera genom förlossningskanalen.

Föda på huk

I den här ställningen får bäckenet störst möjliga utrymme. Du hindras från att knipa eller hålla emot med musklerna, vilket underlättar förloppet. Om du tycker att det är jobbigt att sitta på huk kan du sitta på en låg pall.

Annons

Föda stående

I den här ställningen är det viktigt att ha så lite tyngd som möjligt på fötterna så att musklerna i bäckenet kan slappna av. När du slappnar av får barnet mindre motstånd när det tränger ner i bäckenet. För att ställningen ska fungera bra ska du stå med lätt böjda knän och ha benen brett isär.

Föda på förlossningspall

Att föda sittande på en förlossningspall påminner ganska mycket om att föda sittande på huk. Bäckenet vidgas och det blir lättare för barnet att tränga ned. Pallen ger ett bra stöd och du kan slappna av i lår- och sätesmuskler. Om utdrivningsskedet tar lite tid är pallen ett bra alternativ.

Föda på knä

Att stå på knä i sängen med huvudändan uppfälld är en förlossningsställning som många kvinnor väljer.  Under värkpauserna kan du luta dig framåt och under krystvärkarna kan du halvsitta. En framåtlutad ställning kan även avlasta ryggen under utdrivningsskedet.

Föda halvsittande

I den här ställningen får du inte lika mycket hjälp av tyngdlagen som du får vid en mer upprätt ställning – ställningen gör nämligen att svanskotan och kanalen som barnet ska ut genom riktas uppåt så att det blir en uppförsbacke. Trots det är det en av de vanligaste förlossningsställningarna, och det är viktigt att ha knäna uppdragna så att bäckenet kan vidgas.

Källa: 117.se, Enbrastart.se Foto: IBL

Läs även:

Annons