Anders Hansen om vaccin

TT/Shutterstock

Att psykiatrin kommer att få mycket att göra till följd av corona är något som Anders Hansen tidigare har uttalat sig om. Nu följer en ny oro, som han skriver om i Dagens industri: nämligen oron över att ett framstressat vaccin mot corona skulle stoppa folk från av vaccinera sig.

Anders Hansen är psykiatriker, läkare och hjärnforskare och har skrivit böcker som Hälsa på recept, Hjärnstark och Skärmhjärnan. I sin senaste krönika i Di beskriver han coronavaccin som “världens i särklass mest efterfrågade produkt”. Han menar att WHO:s hoppfullhet att ha klart ett vaccin mot corona inom två år innebär en sensationellt snabb utveckling. Vilket skulle kunna riskera brister i säkerhetstestningen av vaccinet.

– Låt säga att ett coronavaccin medför en mycket allvarlig biverkning för en på 100.000 vaccinerade. Om vaccinet ges till två miljarder människor innebär det att 20.000 personer drabbas av denna extremt ovanliga biverkning. Lita på att du kommer höra om dessa fall i medierna. Och lita på att anti-vaccinationsrörelsen kommer använda dem som ammunition i sin desinformationsspridning, skriver han i Di.

Viktigt med vaccin

Han beskriver ett sådant scenario som “förödande” och jämför det med virussjukdomen mässling som dödade 2,6 miljoner liv om året fram tills vaccin infördes på 1970-talet. När man trodde att sjukdomen var utrotad kom den plötsligt tillbaka med nya utbrott år 2018 i Storbritannien och Grekland.

Hur kunde mässlingen komma tillbaka, trots vaccin?

Anders Hansen förklarar att det räcker med att 10 procent av en population inte vaccineras för att sjukdomen ska riskera att blossa upp och skörda liv igen. Han skriver att WHO bedömer att spridningen av felaktig information om att vaccin skulle vara något farligt, var en stor bidragande faktor till att mässlingen kom tillbaka i Europa. Den felaktiga informationen har gjort att bland annat vissa föräldrar avstått från att vaccinera sina barn.

Om ett vaccin skulle produceras för snabbt och ge biverkningar finns risken att vaccinmotståndare skulle få vatten på sin kvarn, menar överläkaren Anders Hansen.

– Om en mycket liten andel av coronavaccinerade drabbas av allvarliga biverkningar är den största kostnaden i termer av mänsklig sjukdom inte nödvändigtvis de biverkningsdrabbade. Det är att vaccinmotståndare ges starka känslomässiga argument och att människor som en följd slutar vaccinera mot andra sjukdomar, som mässling. Därför hoppas jag att reglerande myndigheter och tillverkare inte tummar på säkerheten, även i ett läge när en hel värld skriker efter ett vaccin.

“Kom ihåg våren 2020”

Anders Hansen avslutar med att ge alla vaccinations-kritiker en tankeställare.

– Det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar har varit så framgångsrikt att det osynliggjort sjukdomarna med följden att vi glömmer hur viktigt vaccin är. Till dig som tvekar över detta: Vill du veta hur en värld utan vaccin fungerar bör du dra dig till minnes hur världen var under våren 2020.

Källa: Dagens industri Foto: TT

LÄS MER:

10 myter vi måste sluta sprida om coronaviruset

Därför får vi så olika symtom av coronaviruset

Anders Hansen: Detta är den bästa typen av träning

Mest läst