Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Är astma en riskfaktor för corona? Så svarar experten

03 apr, 2020 
AvFemina
coronavirus astmatiker riskgrupp farligt
I vissa länder räknas astma som en riskfaktor vid coronainfektion, i andra inte. Det här gäller i Sverige!
Annons

Många oroliga hör av sig till Astma- och allergiförbundet om coronaviruset. Det råder nämligen en förvirring om huruvida astmatiker är en riskgrupp eller inte – och om man i så fall riskerar att bli sjukare av coronaviruset och därför ska hålla sig hemma.

– Vi får väldigt många samtal och  frågor via sociala medier om detta. Vår bestämda uppfattning är att man ska följa myndigheternas, framför allt Folkhälsomyndighetens, riktlinjer. Vi tycker att de redovisar kunskapsläget bra, säger Anna-Karin Klomp, pressansvarig på Astma- och allergiförbundet.

Är corona farligt för astmatiker?

Hon berättar att vissa länder räknar astmatiker som en riskgrupp. Det gäller bland annat Tyskland. I Storbritannien räknar man enbart personer med allvarlig astma som en riskgrupp medan man i Norge, Finland, USA och Sverige inte räknar astmatiker som en riskgrupp rent generellt.

– Men vissa astmatiker, till exempel de som har haft flera lunginflammationer i samband med virusinfektioner, ska rådgöra med sin läkare, säger Anna-Karin Klomp.

Annons

Har man skador på lungorna – eller en nedsatt lungfunktion – på grund av sin astma kan covid-19 slå hårdare mot den som drabbas. Men sannolikheten att en astmatiker har en nedsatt lungkapacitet är inte så stor.

– En astmaattack orsakas av sammandragningar i muskulaturen runt luftvägarna i kombination med att slemhinnorna svullnar. De flesta med astma har en normal lungfunktion,  förklarar Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vissa astmatiker tillhör riskgrupp

Men som alltid finns det undantag: Personer med en långvarig och svår astma kan ibland ha en nedsatt lungfunktion och därmed höra till riskgruppen. Hit räknas astmatiker som, trots behandling med höga doser kortison, har stora besvär. Det gäller till exempel besvär som:

  • dagliga astmaattacker
  • återkommande behov av kurer med steroider
  • nedsatta värden i ett spirometritest (FEV-värden)

Det man kan göra om man lider av astma och känner oro är att vara extra noga med ta sin förebyggande behandling. Särskilt noga ska man vara med att ta antiinflammatoriska läkemedel regelbundet, enligt den ordination man fått från sin läkare. För den som bara tar mediciner under allergisäsongen kan det vara bra att börja redan nu.

I övrigt finns det inga rekommendationer om att astmatiker inte kan gå till sitt arbete eller till skolan. Folkhälsomyndigheten anser inte heller i nuläget att det finns tillräckligt med forskning för att slå fast att astma ger en ökad risk för allvarlig sjukdom i samband med covid-19.

AV Vivvi Alström

Foto: TT

Annons