Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

De nya rönen har dykt upp i såväl svenska som internationella medier och de flesta anger samma källa – en artikel i medicintidskriften The Lancet och en blogg. Problemet är bara att påståendet inte stämmer. Det menar i varje fall Bryndis Birnir som är professor för neurovetenskap vid Uppsala universitet.

– Detta är absolut fel, säger hon.

Enligt tidigare rapporteringar ska ”intelligens-genen” vara kopplad till X-kromosomen, alltså den kvinnliga könskromosomen, vilket tyder på att intelligensen alltså ärvs från mamman. Och om den specifika genen ändå nedärvs från pappan skulle den per automatik bli inaktiverad.

Men Bryndis Birnir förklarar varför det inte går att tala om en specifik ”intelligens-gen”.

 – En anledning är att det inte finns några specifika gener för intelligens per se. Det är många faktorer och gener som påverkar. Sedan måste man också ställa sig frågan: Vad är intelligens?, säger hon.

Så nej, vi kvinnor kan inte ta åt oss hela äran för våra smarta barn. Alltihop är en blandning av arv och miljö och det är, som Bryndis Birnir uttrycker det, mycket som spelar in.

Foto: Shutterstock