Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Barn till äldre föräldrar uppför sig bättre

07 aug, 2019 
AvNina Nyström
Barn till äldre föräldrar är ofta mer skötsamma och mindre gränsöverskridande och aggressiva än barn till yngre föräldrar. Det visar en ny stor studie.
Annons
Det här är bästa åldern att bli mamma – enligt forskningBrand logo
Det här är bästa åldern att bli mamma – enligt forskning

Tidigare studier har visat ett flertal riskfaktorer, både fysiska och psykiska, med att vi i världen föder barn allt senare i livet. Exempelvis har man funnit samband mellan äldre föräldrar och diagnoser inom autismspektrumet samt schizofreni hos barn. Man har dessutom sett samband mellan äldre föräldrar och depression och ångestproblematik hos deras barn.

Andra studier har å andra sidan påvisat både bättre välmående, bättre prestationer i skolan och på arbetet, högre intelligens samt färre drogproblem hos barn till äldre föräldrar. De lite motsägelsefulla studierna om barnens välbefinnande gjorde att forskarna vid Utrecht universitetet i Nederländerna ville utreda kopplingen mellan föräldrars ålder och vanliga beteendeproblem hos barn vidare.

Den nya studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Child Development, baseras på nästan 33 000 holländska barn mellan 10-12 år. Barnens beteendeproblem graderades av föräldrarna, lärare och även av barnen själva. Baserat på föräldrarnas och lärarnas svar fann forskarna att barn till äldre mammor och pappor tenderar att vara mindre utåtagerande. Studien visade inga samband mellan föräldrarnas ålder och barnens inre mående, som ångest eller depression.

Annons

Varför har barn till äldre föräldrar färre aggressionsproblem?

En vanlig teori till varför äldre föräldrar har barn med färre aggressionsproblem är att de har det bättre ekonomiskt ställt och högre utbildningsnivå, men den här studien fann faktiskt att sambandet höll även efter att familjens socioekonomiska status tagits i beaktande.

Andra möjliga förklaringar som forskarna tar upp är att äldre föräldrar ofta är tryggare i sig själva, har mer tålamod, bättre struktur och sätter fler gränser, vilket ger dem bättre verktyg för att hantera dessa problem.

Kritiker till studien menar dock att det alltid finns en risk med forskning som till stor del bygger på självrapportering och menar att föräldrarnas upplevelser och benämningar av problem ändras med åren, vilket kan innebära en felkälla i studien.

Bildkälla: TT

Läs mer:

Annons