De retar gallfeber på oss, står alltid upp för oss och leker med oss under sommarlovet. Våra syskon har både varit våra bästa vänner och värsta fiender under vår uppväxt, men de kan faktiskt vara mycket viktigare än så, menar en barnpsykolog.

(Om du har glömt hur det var har vi samlat 17 saker alla som har vuxit upp med syskon känner igen.)

Många glider ifrån sina syskon när de blir vuxna, flyttar hemifrån, börjar studera och jobba. Därför uppmanar Margrethe Brun Hansen alla att uppskatta sina syskon – livet ut. Syskonens roll i vårt liv slutar nämligen inte när vi flyttar hemifrån, de finns i våra liv från födseln tills alla i syskonskaran förhoppningsvis är gamla och grå.

– En bra syskonrelation kan vara den viktigaste relation du någonsin har i hela ditt liv, säger barnpsykologen Margrethe Brun Hansen till Danmarks Radio.

Läs även Studie: Det yngsta syskonet är oftast favoritbarnet

Eftersom man gått igenom både med- och motgångar, roliga tider och eventuella kriser är bandet mellan syskon ofta starkt. När man gör eller säger något som skulle få en vänskapsrelation att gå i kras, hittar man ofta en lösning på det eftersom att man trots allt är en familj.

– Det ger en samhörighet och en trygghet genom hela livet att veta att man kan räkna med varandra när man är i kris. Även när man blir äldre och föräldrarna är borta behöver vi våra syskon, säger Margrethe Brun Hansen till DR.dk.

Läs även 12-åringen förlöste sin lillebror: ”Bästa stunden i mitt liv”

Enligt barnpsykologen är syskon viktiga för ett barns sociala utveckling, personlighetsutveckling samt för ett barns uppfattning om sig själv under uppväxten. Dessutom påverkar syskonrelationen även vilka mönster vi har senare i vuxenlivet.

Margrethe Brun Hansen liknar familjen vid ett litet samhälle som rymmer allt från kärlek och relationer till skillnader och konflikter. Hon menar att det därför är viktigt att föräldrar ger goda förutsättningar för syskon genom att lära dem att acceptera, respektera och ge plats för olikheter samt att se styrkan i att alla är olika och har olika styrkor och behov.

–Att växa upp med olikheter rustar barnen för vuxenlivet, säger hon till DR.dk.

Läs även Forskning: Åldersskillnaden mellan syskon är oviktig för eventuella framtida framgångar

Källa: DR.dk
Foto: IBL/Shutterstock