Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Dagens skolungdomar är den nyktraste generationen någonsin

23 jan, 2019 
AvAnna-Lena Pettersson
Folkhälsomyndighetens nya rapport visar stadigt sjunkande siffror för ungdomars drickande i Sverige och de mellan 11 och 15 år tillhör den nyktraste generationen sedan mätningarna började.
Annons

Alkoholkonsumtionen bland barn och unga sjunker stadigt och dagens skolungdomar är de nyktraste sedan mätningarna började. Det visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Samma undersökning har gjorts vart fjärde år sedan 1985 och siffrorna talar sitt tydliga språk.

Vid den första undersökningen svarade nära hälften av 15-åringarna, både flickor och pojkar, att de någon gång varit fulla. De nya siffrorna visar att 17 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna någon gång har varit fulla. Den riktigt snabba sänkningen har kommit de senaste tio åren.

Bland de yngre barnen, 11 och 13 år gamla, visar undersökningen samma mönster. Sedan mätningens början har siffrorna för 11-åriga flickor som varit fulla sjunkit från 4 till 1 procent och för pojkar från 6 till 1 procent. Bland flickorna som är 13 år har andelen som druckit sig berusade minskat från 11 till 4 procent och bland pojkarna i samma ålder från 15 till 6 procent.

Annons

Den populäraste alkoholhaltiga drycken är framför allt cider men också öl, sprit och alkoläsk.

De allra flesta ungdomar dricker mer sällan än en gång i månaden, cirka 10 procent av de 15-åriga pojkarna och flickorna säger att de dricker varje månad, de andra dricker mer sällan.

Sociala medier och fler aktiviteter minskar alkoholsuget

Vad beror då dessa sjunkande siffor på? Till SVT säger Isabelle Benefalk, som är förbundsordförande i UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, att hon tror att det finns nya sätt att umgås på i dag som inte behöver inkludera alkohol.

– I och med att man kan umgås via internet försvinner den sociala drycken, säger hon.

Linnea Boström, 15-årig medlem i UNF, fyller i:

– Jag och mina vänner hänger utan alkohol och jag tror att användningen minskar för att det finns fler ungdomsaktiviteter och föreningar som riktar sig till unga.

De tror också att en ökad medvetenhet kring den egna hälsa har gjort att allt färre ungdomar dricker alkohol. Många unga tränar och vill inte förstöra sin träning med alkohol och de säger också att hetsen att dricka har minskat.

Barn och unga är mer känsliga än äldre för alkoholens effekter, därför är det extra viktigt att så få ungdomar som möjligt dricker alkohol. Folkhälsomyndigheten skriver att en hög alkoholkonsumtion för barn och ungdomar leder till sämre impulskontroll, sämre skolprestation och ökad risk för hög alkoholkonsumtion när de blir vuxna.

Foto: TT

Läs mer:

Annons