Kvinna med hund på promenad

2016 drabbades runt 26 500 personer i Sverige av stroke. Runt 6 900 avled och många drabbades av bestående kroppsliga funktionsnedsättningar.

Från tidigare forskning är det tydligt att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och risken att drabbas. Det är precis som med de flesta åkommor att en bra kost och ett aktivt liv (utan rökning) minskar risken att drabbas.

Läs även: 4 faktorer som ökar risken för stroke – om du är kvinna

Motionens positiva effekt får nu ytterligare stöd i en studie gjord vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Och det är inte mycket motion som behövs. En halvtimmes promenad om dagen minskar risken för allvarlig stroke.

– Det är anmärkningsvärt att även lätt fysisk aktivitet kan ha en så tydlig koppling till hur du klarar dig när du drabbas av stroke, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.

Stora skillnader i rehabilitering

Slutsatserna bygger på en studie på 925 patienter som vårdades för stroke på Sahlgrenska i Göteborg mellan 2014 och 2016. I studien har dels vägt in om patienterna drabbats av en mildare eller allvarligare stroke. Det har setts i relation till hur fysiskt aktiva de varit innan de drabbades av stroken. Uppgifter som patienterna själva eller deras anhöriga bidragit med.

Läs även: Maria fick en stroke när hon var 50 år gammal

Och deltagare som ägnat sig åt lätt eller måttlig fysisk aktivitet hade i högre utsträckning fått en mildare stroke.

Studien påvisar inget orsakssamband mellan motion och skydd mot allvarlig stroke, men kopplingen är tydlig. De som promenerar fyra timmar i veckan löper hälften så stor risk att en stroke blir allvarlig jämfört med de som är fysiskt inaktiva.

Och skillnaden är väsentlig.

– Den som får en mildare stroke stannar kanske uppemot en vecka på sjukhus och kan sedan fortsätta sin rehanilitering hemma, med goda chanser att komma tillbaka till sitt vanliga liv och återgå i arbete. Efter en allvarlig stroke behövs betydligt längre tid på sjukhus, och ibland även vård på vårdhem, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Studien är publicerad i tidskriften Neurology

Artikeln publicerades först på Året Runt.

Kan du Akut-testet? Läs mer om det här på Hjärt- och Lungfondens hemsida.

Läs även:

Så kan du bli hjärtsmart – 8 sätt som förbättrar din hjärthälsa

Så mycket sömn behöver du för en god hjärthälsa

Hjärt- kärlsjukdomar – så drabbas du

 

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: