Ett öppet kontorslandskap anses kostnadseffektivt och socialt, men kan för en del människor komma med fler nackdelar än fördelar. En studie visar att personer med krävande arbetsuppgifter kan få problem med såväl minne som beslutsfattning. Dessutom blir många oftare avbrutna i sitt arbete, vilket leder till sämre fokus och effektivitet.

Läs även Därför blir du mer stressad i ett kontorslandskap

En ny studie från Cardiff University visar att anställda som istället jobbar hemifrån eller på distans är nöjdare med sitt jobb. Personer som jobbar hemifrån kan enligt studien dessutom jobba hårdare jämfört med kollegorna som jobbar inne på kontoret.

Trenden att jobba hemifrån har tagit fart i flera länder. I Storbritannien jobbade 75 procent på traditionella arbetsplatser år 2001. Elva år senare, 2012, var siffran nere på 66 procent. I Sverige hade 51 procent av svenska företag medarbetare som jobbade hemifrån år 2014.

Läs även Rekordmånga svenskar sjukskrivna av utmattning – sexdubbelt antal sedan 2010

Men att jobba hemifrån eller på distans är inte helt problemfritt. Det kan bland annat vara svårt att skilja på privatliv och arbetstid, visar studien från Cardiff University. Att koppla av efter en arbetsdag är svårt för många och 44 procent oroar sig för jobbet utanför arbetstid, jämfört med 36 procent av de som jobbar i kontoret, skriver Time Health.

De som jobbar utanför kontoret tenderar även att jobba längre dagar. 39 procent av arbetstagare som jobbade på distans uppgav i studien att de jobbade övertid jämfört med 24 procent av de som jobbade på kontor.

Alan Felstead, forskare och författare av studien, menar att personer som jobbar hemifrån kan ha fördel av att skilja på jobb och hem i hemmet, exempelvis genom att ha ett hemkontor, medan det för andra blir naturligt att de två blandas. Distansjobb kan trots det ha flera fördelar för både arbetstagare och arbetsgivare, enligt forskarna som dock poängterar att det behövs mer forskning kring för- och nackdelarna av distansjobb, eftersom upplevelserna hittills har skiljt sig från företag till företag.

Foto: Shutterstock

Källa: Time Health, SVT Nyheter

Artikeln publicerades först på MåBra.

Läs även

Kvinnor behöver vila efter jobbet för att släppa stress – män slappnar av direkt

Knepet för att lyckas på jobbet? Gör absolut ingenting