Bygger din relation på ömsesidig uppmärksamhet kan du leva längre.

Att ens partners beteende påverkar det egna välmåendet är inte superförvånande. Man lever under samma tak och får handskas med varandras känslor, i medgång och motgång. Men nu visar ny forskning, publicerad i Psychosomatic Medicine, att specifika egenskaper hos ens partner faktiskt kan leda till ett längre liv.

Vad är då hemligheten? Jo, en andra hälft som uppmärksammar en – genom hela livet.

Känner du dig uppskattad, omtyckt och förstådd av din partner menar forskarna att din hälsa och ditt välmående automatiskt blir bättre. Under genomförandet av studien syntes det tydligt hur personer vars partners med tiden visade mindre uppskattning och engagemang mådde sämre. De negativa känslorna speglade även av sig på den dagliga stressen – som på längre sikt visade sig kunna vara livshotande.

Bygger din relation på ömsesidig uppmärksamhet kan du leva längre.
En sund relation bygger på uppmärksamhet

Tidigare forskning bekräftar tesen om att lyhörda och uppmärksammande relationer hjälper oss att reglera våra egna känslor och problem. Det som överraskar är att forskarna nu har kunnat se ett samband mellan minskat engagemang över tid och högre risk för dödlighet.

Så, hur har du det egentligen där hemma? Förhoppningsvis känner du dig tillräckligt uppmärksammad, och om inte är det här ett ypperligt tillfälle att ta upp problemet och göra någonting åt det. Kom ihåg att små saker gör stor skillnad och att relationer ska vara ömsesidiga.

Läs också: Därför är attraktiva människor sämre på relationer

Källa: Psychosomatic Medicine
Bildkälla: IBL

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: