Depression är en av de mest förekommande psykiska sjukdomarna. Men trots dess spridning så är det i många fall svårt för både den drabbade och anhöriga att veta skillnaden mellan att vara deprimerad och att vara ledsen.

Även om det kan vara både tungt och utmanande att vara ledsen så är det inte samma sak som att drabbas av en depression. Att vara ledsen är ett känslotillstånd. En naturlig reaktion på situationer som påverkar oss på det emotionella planet. Ibland är känslan kopplad till en särskild händelse. Vid andra tillfällen känner man sig nere av ingen särskild anledning alls. Man kan vara ledsen i olika grad men som med andra känslor så är det övergående och avtar med tiden.

En depression däremot är en psykisk diagnos som kännetecknas av en konstant känsla av nedstämdhet och orkeslöshet över tid.

Symtomen på depression kan förenklat delas in i tre olika kategorier:

  • Tankar och känslor
  • Beteende
  • Fysiska symtom

Här är några tecken som kan tyda på att du är deprimerad snarare än ledsen.

Tankar och känslor

Vanliga symtom kopplade till tankar och känslor är bristande självförtroende och svikande självkänsla, plötslig glömskhet, negativa tankar, svårigheter att finna mening med livet, konstanta skuldkänslor, ökad irritation, en känsla av isolering och hopplöshet.

Beteende

Inom kategorin beteende är vanligt förekommande symtom ojämnt humör, aggressivitet, svårigheter att prata med andra, ökat självskadebeteende och att du i större utsträckning undviker tidigare uppskattade aktiviteter och sociala tillställningar. Även vardagliga och enkla sysslor kan upplevas som en utmaning.

Fysiska symtom

Fysiska symtom omfattar en plötsligt ökad eller minskad aptit, hjärtklappning och andnöd, konstant låg energi, oregelbundna sömnvanor, minskad sexlust, värk i kroppen och förstoppning.

Allt är inte depression

Viktigt att notera är att några få symtom inte per automatik gör dig deprimerad. Och heller inte om du bockar av flera. Det handlar snarare om hur länge symtomen håller i sig.

Om du upplever flera av ovan listade symtom dagligen i mer än två veckor så bör du se det som en indikation på att du kan befinna dig i ett depressivt tillstånd och då är det viktigt att vända sig till läkare för rätt hjälp och vägledning.

Är du orolig för en närstående som inte själv vill söka hjälp kan du ringa vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning alternativt kontakta sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Källa: Cosmopolitan.com, Healthline.com

Läs mer:

Forskning: Bad mer effektivt mot depression än träning

Sju olika typer av depression – och vad som kännetecknar dem

14 kändisars egna ord om sina depressioner

 

Mest läst