Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Det här är förlossningsdepression

03 mar, 2017 
AvIda Gustafsson
Att bli förälder är en stor omställning i livet och man kan få baby blues efter förlossningen. Om nedstämdheten håller i sig i flera veckor kan det vara en begynnande förlossningsdepression.
Annons

Det är vanligt att bli nedstämd en kort tid när barnet precis har fötts, att få så kallad baby blues, men för vissa går inte denna period över. Vilket kan vara ett tecken på en begynnande förlossningsdepression.

Man kan bli förlossningsdeprimerad efter en svår förlossning, problem med amningen eller att man upplever att man inte får tillräckligt stöd av familjen. Om man tidigare varit deprimerad eller har en bipolär sjukdom ökar risken för förlossningsdepression.

Symtomen på förlossningsdepression kommer oftast inom de första två-tre månaderna efter förlossningen, men kan även drabba när som helst inom det första året med barnet.

Ungefär en av tio får en lättare eller svårare förlossningsdepression och de flesta blir bra inom ett halvår.

Symtom:

  • Man känner sig nedstämd och extremt trött
  • Det är svårt att känna glädje inför bebisen
  • Humörsvängningar, ångest och sömnproblem
  • Känslor av skuld och hopplöshet
  • Starka oroskänslor eller till och med panik
  • Koncentrationssvårigheter
  • Man drar sig tillbaka från familj och vänner
  • Har tankar om att skada sig själv eller barnet

Den som är drabbad kan söka hjälp på BVC. Att motionera, få avslastning där hemma och komma ut i friska luften kan hjälpa. Att prata med någon som man känner förtroende för eller en sjuksköterska eller psykoterapeut kan också underlätta. Vissa kan även behöva antidepressiva läkemedel för att komma på fötter igen.

Källa: 1177

Annons