0:45

Efter reklamen: Hälsofördelar med att ha hund

(0:45)

Slå på ljud

1. En av tio är vänsterhänt

I april 2020 publicerades den största forskningsstudien som gjorts på vänsterhänta, och där slog man fast att minst 10,6 procent av världens befolkning är vänsterhänta. Trots detta förekommer det fortfarande diskriminering mot vänsterhänta i vissa delar av världen, något som gör att barn som är naturligt vänsterhänta måste bete sig som att de är högerhänta.

2. Flest vänsterhänta i Nederländerna – minst i Kina

Statistiken visar att Nederländerna är det land i världen där störst del av befolkningen är vänsterhänta, med 13,23 procent. I Kina och Japan är siffrorna desto lägre, med 3,5 respektive 4,7 procent av befolkningen.

11 konstiga vanor hundar kopierar från sina ägare

3. Det ligger i generna, men inte bara

Huruvida ett barn blir höger- eller vänsterhänt handlar mycket om genetik, men öven andra faktorer spelar roll. Om en av föräldrarna är vänsterhänt så ökar chansen att barnet också kommer bli det. Men även saker som miljö och stimuli under graviditeten kan påverka.

4. Fler män än kvinnor är vänsterhänta

Bland vänsterhänta så hittar vi marginellt fler män än kvinnor. Ungefär två procent fler män än kvinnor är vänsterhänta. I Storbritannien till exempel är 8,6 procent av kvinnorna vänsterhänta, medan samma sak gäller för 10,6 procent av männen.

5. Vänsterhänta mer tävlingsinriktade

En oväntad fakta är att personer som är vänsterhänta ofta är mer tävlingsinriktade. Detta förklaras genom att högerhänta är vana vid att hantera människor och verktyg som inte utmanar deras kroppssammansättning, medan vänsterhänta istället går igenom livet med verktyg som inte är anpassade efter dem och lever med människor som använder motsatt sida av kroppen. På så sätt bygger vänsterhänta upp en fysisk fördel och blir bättre på konfrontativa utmaningar, som exempelvis att slåss man mot man.

Barn till kända musiker som är kopior av sina föräldrar

6. Kängurur är oftast vänsterhänta

En studie visar att kängurur, till skillnad från människor, oftast föds vänsterhänta. Studien, som gjordes av ryska forskare, visar denna tendens oavsett vilken typ av kängururas det gäller.

7. Dessa kändisar är vänsterhänta

Det sägs att vänsterhänta ofta är mer kreativt lagda. Även om det inte finns något vetenskaplig bevisning för just det, så kan vi se att många va Hollywoods största stjärnor är just vänsterhänta? Till listan sållar sig bland annat Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker, Jim Carrey, Nicole Kidman och Tom Cruise.

Källa: Brightside.