Idag lever mellan 400 000 och 500 000 svenskar med diabetes och de allra flesta, nio av tio, har diabetes typ 2, och antalet bara växer. Dessutom lever många med sjukdomen eller sjukdomsanlag utan att veta om det. Diabetesförbundet tror att mörkertalet rör sig om cirka 150 000 personer. Vanligast är att man får diabetes i medelåldern eller när man är äldre, men även ungdomar kan drabbas.

– Diabetes typ 2 ökar både globalt och i Sverige. Minskad aktivitet, ändrade levnadsvanor och ökad övervikt tros vara orsaken till ökningen, säger diabetessköterska Elin Bolander.

Diabetes typ 2 ger smygande symtom

Det kan vara lätt att missa att man har drabbats av diabetes typ 2. Till skillnad från diabetes typ 1 så smyger symtomen sig på och det kan vara svårt att uppfatta dem till en början. Alla känner sig ju tröttare i perioder och att man behöver dricka och kissa mer är ju inga akuta symtom som direkt hissar varningsflaggor.

– Det är en diffus trötthet, att man inte orkar lika mycket som man gjorde tidigare. Många söker för den här tröttheten och då kan man se på värdena att det handlar om diabetes. Det ska ha gått ganska långt för symtom som att man är törstigare eller behöver kissa mer. Det kommer gradvis och det kan ju vara svårt att uppmärksamma att man är törstigare nu än för fyra år sedan, säger Elin Bolander.

Testa dig för prediabetes

Det går naturligtvis inte att med säkerhet peka ut vem som kommer att få diabetes, men det finns varningssignaler man kan titta efter. Arv är en sådan signal, som tyvärr är svår att göra något åt. Däremot kan du som har diabetes typ 2 i släkten vara extra uppmärksam. Man räknar med att mer än en miljon människor bär på arvsanlag som ökar risken. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom och om den väl etablerat sig så kan du inte bli av med den. Men fyra till sex år innan du får diabetes har du något som heter prediabetes och här har du möjlighet att få stopp på sjukdomen genom att ändra din livsstil.

– Om du har diabetes typ 2 i familjen kan du nämna det när du är i kontakt med vården och då få lämna ett blodsockerprov. Upptäcks prediabetes då, genom att man ser förhöjda blodsockervärden, kan du genom livsstilsförändringar förhindra sjukdomen eller skjuta upp insjuknandet, säger Elin Bolander.

Skjut upp sjukdomen till efter döden

En vanlig komplikation av diabetes typ 2 är skador och förträngningar i blodkärlen. Förträngningarna kan leda till skador på till exempel ögonen, njurarna och nerverna. Elin Bolander beskriver det som att det förhöjda sockervärdet skadar blodkärlens väggar. Det här kommer att med tiden märkas särskilt där vi har många tunna kärl till exempel i ögonen och njurarna. Skadorna på kärlen leder också till en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

– Man kan få sår som inte läker, till exempel på fötterna. Upptäcks din diabetes tidigt och du lägger om hur du äter och börjar motioner kan du skjuta upp de här besvären många år, till och med till efter döden.

Klarar man inte att kontrollera sjukdomen med motion och kost kan man behöva medicinera, antingen med tabletter eller med insulinsprutor.

Så bromsar du diabetes typ 2

Om du har fått diagnosen prediabetes eller diabetes typ 2 gäller det att agera direkt för att få bäst effekt av dina nya, sundare livsstilsval.

  1. Motion – att undvika stillasittande är viktigt. Det som skiljer rekommendationerna för diabetes från andra rekommendationer är att du ska vara i rörelse med förhöjd puls minst 30 minuter i sträck, det är då effekten blir störst på dina blodsockervärden.
  2. Kost – inom diabetesvården finns höga krav på att råden ska vara evidensbaserade, och det som framför allt rekommenderas är så kallad diabeteskost då man drar ner på mängden kolhydrater, i övrigt är det som en vanlig tallriksmodell. Man kan också äta enligt medelhavskosten, med mycket fisk, grönsaker, nötter och frukt. Att äta regelbundet är också oerhört viktigt, tre huvudmål och två mellanmål varje dag och att inte äta efter middagen. För om du äter för nära sänggåendet kommer blodsockret att vara förhöjt under hela natten.
  3. Viktnedgång – om du under en period äter enligt en modell som får dig att gå ner i vikt, som till exempel 5:2 så är det bra eftersom övervikt är en riskfaktor för diabetes typ 2. Däremot kan inte sjukvården idag rekommendera det som en långsiktig kost för diabetiker.

Fakta: Vad är diabetes typ 2?

Orsaken till att du blir sjuk är att kroppen inte kan tillverka tillräckligt mycket insulin för att kunna hålla blodsockret på en bra nivå när du äter. Dessutom är kroppens förmåga att utnyttja det insulin som faktiskt bildas, nedsatt. Om du är överviktig blir kroppens celler mindre känsliga för insulin. Samma sak om du är fysiskt inaktiv. Man kan gå länge med sjukdomsanlag och hålla det i schack, men om till exempel vikten går upp kan den kritiska gränsen, där insulinet inte räcker till, passeras och sjukdomen bryta ut på allvar.

Källa: Elin Bolander – diabetessjuksköterska, Diabetesförbundet, 1177

 

Läs mer:

Mitt barn har diabetes typ 1: Här är 10 saker jag vill att du ska veta

Din partner kan påverka om du får diabetes eller inte

Mest läst