Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Dina kompisar kan kapa demensrisken rejält

21 aug, 2019 
AvAnna-Lena Pettersson
Visst är det härligt att hänga med kompisar, men visste du att de också minskar risken för att du ska drabbas av demens? Ny brittisk forskning visar att socialt umgänge kan kapa demensrisken rejält.
Annons

I dag lever omkring 160 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och i och med att fler blir allt äldre väntas den siffran öka till 250 000 år 2050. Eftersom det är så många är det inte konstigt att många är oroliga och funderar på vad man själv kan göra för att minska risken för att drabbas.

Att hålla sig fysiskt aktiv har länge varit en av de främsta rekommendationerna för att minska risken för demens och den rekommendationen lever kvar. Men nu har forskare vid University College of London sammanställt en stor studie som visar att vänner och nära relationer kan ha minst lika stor inverkan på demensrisken som träning.

Demensrisken minskade med 12 procent

I studien hade man följt personer mellan 1985 och 2013 för att se hur ofta de umgicks med vänner och familj. Sedan kontaktade man samma personer igen år 2017 för att se hur många som då hade drabbats av demens.

Det visade sig att de som hade fått umgås med vänner eller familj så gott som dagligen när de var runt 60 år hade en 12 procent lägre risk att drabbas av demens jämfört med de som bara träffade sina nära någon gång i månaden.

Annons

Kompisar skapar en buffert i hjärnan

Men vad är det då i våra sociala kontakter som gör att demensrisken minskar? Jo, forskarna tror att den stimulans hjärnan får av att umgås med vänner bygger upp en kognitiv buffert.

– Människor som är socialt aktiva tränar sina kognitiva färdigheter som språk och minne och det här skapar en kognitiv buffert. Den hindrar inte hjärnan från att förändras av ålder, men den kognitiva bufferten kan göra att hjärnan klarar av att hantera effekterna av åldern och försenar symptomen av demensen, säger Gill Livingston, professor i psykiatri och demensforskare.

Hon tillägger att socialt umgänge också boostar vårt mentala välbefinnande och ofta innebär att vi håller oss mer fysiskt aktiva, som båda två är effektiva metoder för att minska demensrisken.

Källa: Sciencefocus

Foto: TT

 

Läs mer:

Annons