corona äldre

”Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Risken för smittspridning av coronaviruset är mycket hög och dess verkningar utgör ett allvarligt hot mot den svenska folkhälsan och mot samhället.”

Så inledde statsminister Stefan Löfvén söndagens presskonferens där representanter från regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB samlades med anledning av coronaviruset och covid-19.

Statsministern uppmanar alla tar sitt ansvar och poängterade vikten av gemensamma insatser för att bekämpa smittspridningen och minimera effekterna av den. ”Solidariteten finns där, när vi behöver den som bäst”, säger Löfvén när han nämner några av de privata initiativ som redan uppmärksammats. Grupper på Facebook skapas för att personer i riskgrupper ska få hjälp att handla, lappar sätts upp i trappuppgångar och viljan att hjälpa är tydlig menar han.

Att undvika att pågående smittspridning eskalerar till ett stort utbrott är avgörande.

– Det avgörande är att smittspridningen bromsas, menar Löfvén.

Han gör en jämförelse med att en person om dagen smittas under ett år, vilket innebär ett sjukdomsfall per dag, jämfört med att 365 personer smittas under samma dag. Antalet sjukdomsfall skulle vara det samma, men för samhällets och sjukvårdens förmåga att ta hand om patienterna är skillnaden enorm.

– Ju mer vi kan platta ut kurvan, ju längre den kan pågå med så få allvarligt sjuka, desto bättre säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Johan Carlson säger efteråt till SVT att Sverige behöver ”slå en ring” runt riskgrupper, särskilt äldre.

– Många äldre är pigga och rör sig ute i samhället och de bör avhålla sig från sociala kontakter, och där behöver vi hjälpa till. Med att handla till exempel, säger han.

På frågan om åldersgränser och definierade riskgrupper svarar han att personer över 85 år och personer med hjärt- eller lungsjukdom bör vara extra försiktiga.

Hur länge smittorisken och skyddsåtgärderna kommer pågå vet ingen, men Jan Carlson tror ”ett antal månader, kanske längre.

– Vi vill att det ska ta längre tid men inte bli så kraftfullt, säger han till SVT.

Enligt Johan Carlson är det tre viktiga fundament som den svenska hanteringen av corona vilar på.

1. Eget ansvar att minska smittspridning

– Alla måste stanna hemma om man har symtom. det minskar smittspridning radikalt säger Johan Carlson.

Och detta gäller redan vid vaga symtom. Han nämner:

  • Feber
  • Hosta
  • Snuva
  • Halsont
  • Illamående
  • Allmän sjukdomskänsla

Att symtomlistan är så bred gör det svårare. Var därför extra uppmärksam och extra försiktig.

2. Skydda riskgrupper

Den andra åtgärden är att skydda sjukhus och äldreboenden.

– Är du sjuk så närma dig inte äldreboenden eller äldre människor! säger Johan Carlson.

Att äldre människor är aktiva och rör sig i samhället blir ett problem menar han. Här behöver vi dels informera och påminna om läget, men också hjälpa till att uträtta ärenden som de inte längre bör göra. Handla till exempel.

 

3. Allmänna hygienfaktorier

Att sköta hygienen kan låta basalt, men det har en enorm inverkan på virusets spridningskapacitet. Tvätta händerna – ofta – med tvål och varmt vatten och handsprit.

Läs mer:

Så länge överlever coronavirus på din mobil

Så slutar du pilla dig i ansiktet – och minskar coronarisken

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: