Hoppar du upp ur sängen på morgonen? Eller känner du dig som allra mest pigg och effektiv när klockan passerat läggdags? Oavsett hur du fungerar, så har forskare nu kommit fram till att det finns fysiska skillnader mellan morgon- och kvällspigga människor:

Allt sitter i huvudet.

Läs även Bli pigg snabbt på morgonen – enkelt knep från ny studie

Det är en grupp forskare vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet som har undersökt sambandet mellan morgon- eller kvällspigghet och hjärnaktivitet.

I studien har forskarna låtit 170 17-åringar fylla i ett frågeformulär, för att ta reda på om de är morgon- eller kvällspigga. Sedan har en så kallad EEG-undersökning genomförts nattetid för att mäta hjärnaktiviteten när de sover.

– Huruvida man är morgonpigg eller kvällspigg anses ofta vara en subjektiv upplevelse, och man tillskrivs olika egenskaper. Nu har vi kunnat koppla de subjektiva upplevelserna till fysiska egenskaper, säger professor Anu-Katriina Pesonen till tidningen Hufvudstadsbladet.

Det är de så kallade sömnspindlarna, små utbrott av aktivitet i hjärnan som inträffar när vi sover, som står i centrum för mätningarna. Enligt forskningsresultaten har de som är morgonpigga färre sömnspindlar än de som är pigga på kvällen.

– Vi noterade att de morgonpigga ungdomarnas sömnspindlar var klart svagare och att de blev färre mot morgonen, säger Pesonen till tidningen.

Läs även 7 tips som får dig att sova bättre

Enligt studien är morgon- och kvällspigghet en biologisk egenskap som förblir relativt oförändrad med åldern, även om vissa personer tenderar att bli lite mer morgonpigga med tiden.

Tidigare har forskare hittat ett samband mellan sömn och inlärningsförmågan, och nu vill forskarna vid Helsingfors universitet ta reda på mer om sambandet.

– Sömnspindlarna påverkar inlärning, så vi vill titta på vad hjärnan gör medan man sover och om det är skillnad mellan morgonpigga och kvällspigga, säger Anu-Katriina Pesonen till Hufvudstadsbladet.

Finns det då något sätt att ta reda på om man själv har svaga eller starka sömnspindlar? Nej, enligt Anu-Katriina Pesonen finns det inga möjligheter för gemene man att göra något enkelt test för att ta reda på det. Men hur du reagerar när väckarklockan ringer kan vara en god indikation.

Läs även: Ny studie: Därför behöver kvinnor mer sömn än män

Artikeln publicerades först på Året Runt.