Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Forskare: Därför lever vissa människor i mer än 110 år

22 nov, 2019 
AvMalin Karlberg
immunförsvar äldre personer
Förklaringen till varför vissa personer lever uti hundrade år – och ännu längre – kan sitta i deras immunförsvar, visar ny forskning.
Annons

Den genomsnittliga svensken lever i 82,2 år – 81 är snittet för män, 84 för kvinnor. Men så finns det de som lever i ytterligare tre decennier över snittet. Personer som blir 110 år eller äldre kallas ”supercenterianer” och har länge förbryllat forskare. Hur kan vissa människor leva så länge?

Nu har de kommit närmare svaret, genom att i en ny japansk studie analysera blodprov från personer över 110 års ålder, och jämföra med en kontrollgrupp bestående av människor mellan 50 och 80 år. Forskarna upptäckte då en förklaring i 110-åringarnas immunförsvar.

Ovanliga celler i immunförsvaret

Supercenterianer visade sig ha färre B-celler än kontrollgruppen, det är vita blodceller som utsöndrar antikroppar mot patogener, såsom virus och bakterier som orsakar sjukdomar. Men däremot hade de högre halter av en ovanlig typ av T-celler i blodet, CD4 CTL.

– Dessa är väldigt specialiserade immunceller som hjälper kroppen att slå tillbaka mot virusinfektioner och cancer. Cellerna utsöndrar två kemiska föreningar som kallas granzym B och perforin, vilka dödar främmande celler vid direktkontakt, förklarar Stanfordläkaren VJ Periyakoil, som är specialiserad på åldrande, för Yahoo! News.

Annons

Dessa celler skulle kunna skydda åldringarna mot cancersjukdomar och infektioner, som äldre personer annars är särskilt känsliga för. För de flesta försämras immunförsvaret med åldern, men att ha ett fortsatt starkt immunförsvar även senare i livet höjer alltså chansen att få leva ett långt och friskt liv.

Det finns endast 31 levande personer som passerat 110 år i dag. Trettio av dem är kvinnor och en är man.

Foto TT

 

Läs mer:

Annons