Det kan vara svårt att motstå att plocka upp telefonen för att kolla igenom de senaste händelserna då och då under dagen – telefonen finns bara inom en armlängds räckhåll och det dyker ständigt upp notiser från nyhetsappar eller sociala medier som pockar på vår uppmärksamhet.

Ofta gör vi det bara per automatik, utan att tänka igenom vilka konsekvenser det får. Men enligt amerikanska forskare vid The City University of New York finns det flera skäl att tänka igenom hur mycket du kollar i din smartphone – och speciellt om du har barn. Enligt forskarnas nya studie påverkar nämligen barn känslomässigt av att behöva tävla med en smartphone om uppmärksamhet.

Läs även: Därför ska du aldrig snoka i ditt barns mobiltelefon

I studien fick föräldrar instruktioner om att interagera som vanligt med sitt barn för att sedan svara på ett par frågor på sin smartphone under en minut, för att sedan interagera som vanligt igen. Forskarna studerade hur barnen reagerade på det tillfälliga avbrottet och upptäckte då att barnen visade tendenser på ökad stress, mindre positiva känslor och att de började att leka mindre med sina leksaker.

Ju mer föräldrarna rapporterade att de använde telefonen desto större blev dessutom effekten – barnen påverkades på det sättet att de visade mindre positiva känslor, att de inte var lika benägna att upptäcka nya saker och att de inte engagerade sig överlag lika mycket.

Forskarna menade att studien visade på att smartphones påverkar hur vi interagerar med våra barn på ett negativt sätt – både socialt och känslomässigt. Samtidigt menade de att det absolut finns mer att utforska kring ämnet – bland annat om det finns bättre sätt att använda smartphones som är mindre skadligt för barn, och hur vi egentligen reparerar den känslomässiga ”skada” som sker när vi inte umgås aktivt med våra barn och använder våra telefoner istället.

Läs även:

5 tips för dig vars barn använder internet

Så pratar du skärmtid med dina barn – 12 tips!

Varningen: Denna app bör ditt barn aldrig få ladda ner!

Källa: Psychologytoday.com 

Foto: IBL

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: