I ett pressmeddelande går forskare vid Karlstad universitet ut och varnar för användandet av värktabletter som innehåller paracetamol under graviditeten. Paracetamol är ett ämne som är febernedsättande och smärtlindrande. Det finns i bland annat värktabletterna Alvedon och Panodil – men också i en rad andra läkemedel.

Enligt pressmeddelandet visar en internationell kartläggning att användandet av läkemedel med paracetamol har ökat dramatiskt. Mer än hälften av alla kvinnor uppger att de använder tabletter med paracetamol. Anledningen tros vara att medicinen anses vara säker i rekommenderade doser och att det går att köpa receptfritt.

– De flesta mediciner äts av få människor, men här är det en majoritet som äter den och dessutom under känsliga skeden i livet. Vi vet att de här produkterna passerar moderkakan och når fostret under graviditeten, säger professor Carl-Gustaf Bornehag till Expressen.

Så påverkar värktabletter barnet under graviditet

Han är projektledare för den så kallade SELMA-studien och författare till en artikel i ämnet som publicerades i European Psychiatry. I SELMA-studien undersöks om hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utvecklingen av kroniska sjukdomar högre upp i åldrarna.

I en ny studie som genomförts inom ramen för SELMA, har forskarna undersökt sambandet mellan användning av paracetamol under graviditeten och språkutvecklingen mellan 905 barn vid 2,5 års ålder.

Enligt resultatet använde 60 procent av kvinnorna i studien läkemedel med paracetamol under de tre första månaderna av graviditeten. Forskarna kunde se att det fanns ett samband mellan detta och språkutvecklingen hos 2,5 år gamla flickor. Ju högre intag – desto större risk för försenad språkutveckling, enligt de nya rönen.

Kan man äta värktabletter som gravid?

Också en rad andra studier har de senaste åren fört fram forskning som visar att paracetamol-användning kan få konsekvenser för barns utveckling och hälsa.

– Dessa nya data tillsammans med vad som är känt från andra studier gör att vi måste ta denna fråga på stort allvar, säger Carl-Gustaf Bornehag i pressmeddelandet.

Däremot kunde inte forskarna hitta samma samband mellan paracetamol och försenad språkutveckling hos de pojkar som deltog i studien. Det är inget nytt fenomen – också andra studier har visat att sambanden kan se olika ut för pojkar och flickor. Det kan i sin tur tyda på skillnader i de hormonella mekanismerna, enligt pressmeddelandet.

”Fundera igenom noga om det är nödvändigt”

Enligt Carl-Gustaf Bornehag borde gravida kvinnor fundera över om de verkligen behöver ta värktabletter.

– Ibland kan det vara det enda alternativet, som till exempel vid migrän. Men att bara ta ett piller för att man tycker man behöver det, då ska man fundera igenom noga om det är nödvändigt, säger han till Expressen.

Läs även:

9 saker gravida kvinnor ser fram emot att få göra

Väldigt tidiga tecken på graviditet

Därför bör gravida äta choklad varje dag

Artikeln publicerades först på Allas.se.