corona vågor

För att kunna ge myndigheter råd på hur man ska hantera coronaviruset framåt har olika experter på influensor och epidemier vid University of Minnesota har satt ihop de tre högst tänkbara scenarierna för hur coronavågen, eller kanske snarare coronavågorna, kommer att se ut framöver. Så här ser deras teorier ut:

Scenario 1: Höga vågor med jämna mellanrum

Efter vårens våg av covid-19 kommer det något mindre vågor under sommaren och framöver fram till någon gång under 2021. Vågorna kommer gradvis att minska under nästa år. Hur höga topparna på vågorna blir beror på vilka åtgärder som vidtagits och kan variera geografiskt.

För att hålla det här under kontroll kommer restriktioner och åtgärder behöva finnas under kommande år och troligtvis något år till, enligt experterna.

Scenario 2: En superhög våg i höst-vinter

Efter första corona-vågen under våren kommer en ännu större våg under hösten och vintern 2020, därefter kommer en eller flera mindre vågor under 2021. Den här varianten har man sett vid en tidigare pandemier på 1900-talet. Även svininfluensan 2009-2010 hade ett liknande mönster.

Experterna menar att för att kunna hålla det här under kontroll kommer man att behöva sätta in rejäla restriktioner och åtgärder för att inte sjukvården ska överbelastas.

Scenario 3: Små vågor under en längre tid

När den första covid-19-vågen under våren har dragit förbi så kommer små vågor i ojämnt mönster att komma in då och då, under minst ett par år framåt. Hur höga vågorna blir och var beror på restriktioner och åtgärder.

Skulle det här bli fallet kommer de flesta av oss att kunna leva på ungefär som vanligt men med vissa restriktioner även framöver. Man har inte sett det här mönstret vid tidigare influensapandemier, skriver experterna.

Bilden visar hur coronavågorna kan komma

I rapporten har experterna gjort en bild som ska illustrera de tre tänkbara scenarier som de tror mest på:

Flera coronavågor framöver

Källa: University of Minnesota

Av Sandra Hiort

Foto: TT/University of Minnesota

 

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: