Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Forskning: Finns ingen "säker" konsumtion av alkohol

27 aug, 2018 
AvMikaela Alex
Nackdelarna överskuggar de få fördelar som finns med att konsumera alkohol, menar nu forskare. Och det finns ingen gräns som är säker att rekommendera för att undvika de skadliga effekterna.
Annons

Vid en ny stor amerikansk/engelsk kartläggning av över 1300 studier har forskare tagit reda på hur alkohol påverkar den mänskliga hälsan. Studierna sträcker sig mellan 1996 och 2016, och är gjorda i 195 länder.

Man kan i kartläggningen bland annat se att Danmark har flest antal som dricker alkohol i befolkningen (97,1 procent av den manliga befolkningen och 95,3 procent av den kvinnliga) och att rumäner är de som dricker mest (8,2 respektive 4,2 drinkar varje dag, där varje drink motsvarar 10 gram ren alkohol).

Allra minst dricker man i Pakistan och Bangladesh där bara 0,8 procent av männen och 0,3 procent av kvinnorna dricker.

Forskarna bakom kartläggningen, vars resultat publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, vill också betona alkoholens påverkan på hälsan. 2,8 miljoner människor dör varje år till följd av sin alkoholkonsumtion – och det är den sjunde vanligaste riskfaktorn för sjukdom och död i världen. För personer mellan 15 och 49 år är alkoholkonsumtion DEN ledande riskfaktorn till för tidig död.

Annons

I industriländer, som bland andra Sverige, utgör cancer en av de större riskerna att dö tidigt, och forskning har flera gånger visat att det finns klara samband mellan cancer och alkohol – även vid väldigt litet intag.

Cancer i lever, matstrupe och mage/tarm är de typer som har tydligast koppling till alkohol. 27 procent av den alkoholrelaterade dödligheten bland kvinnor och 19 procent bland männen utgörs av cancer, skriver forskarna.

Fanns det något positivt med forskarnas kartläggning så var det att man kunde se en liten – men tydlig – skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom och även mot diabetes, för personer som dricker måttligt. Men även detta överskuggas av drickandets negativa effekter, fortsätter forskarna.

Därför drar man slutsatsen att det inte finns någon ”säker gräns” för alkoholkonsumtion – ju mindre desto bättre, helt enkelt.

Det effektivaste sättet att minska dödligheten världen över, som kopplas till alkohol, vore enligt forskarna att göra spriten mindre lättillgänglig, genom bland annat alkoholskatter eller prishöjningar.

Källa: The Lancet, TT  Foto: IBL

Artikeln publicerades först på MåBra.

 

Annons