Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Forskning: Gifta människor går snabbare

28 jan, 2019 
AvNina Nyström
Gifta människor har bättre fysisk och psykisk hälsa när de blir äldre än ogifta människor har. Framför allt går de snabbare och har ett starkare handgrepp. Det visar en ny studie.
Annons

Att gifta människor har vissa hälsofördelar gentemot andra har det skrivits om tidigare. De löper exempelvis fem procent mindre risk att drabbas av hjärtsjukdom, har mindre problem med magen och löper mindre risk att drabbas av depression och mental ohälsa än singlar. Och skilsmässa ökar risken för att dö i förtid ganska rejält.

Nu kommer en ny studie som går hand i hand med tidigare forskning. Forskare har analyserat data från två tidigare studier från USA och England, om äldre människor (65 +) och deras fysiska förmåga. I den nya studien tittade man på gånghastighet som ett övergripande mått på hälsa (exempelvis balans, smidighet och hastighet) samt greppstyrkan, vilken forskarna klassade som återspegling av styrkan i överkroppen.

Gifta personer delades in i två kategorier, de som var gifta för första gången och de som gift om sig. Ogifta personer delades upp i tre kategorier: skilda, änka eller änkling, och de som aldrig varit gifta. Man tittade inte på ogifta människor som levt länge tillsammans, då urvalet var för litet.

Annons

Efter analys av de båda studierna visade det sig att både ogifta män och kvinnor var långsammare än sina gifta motsvarigheter. Män som var gifta för första gången gick snabbare än både män som aldrig gift sig och män som var änklingar. De var dock inte så mycket snabbare än omgifta män. Även de kvinnor som var gifta för första gången var snabbare än ogifta kvinnor.

Par på promenad
Gemensamma promenader är bra för både relationen och hälsan.

När det gällde greppstyrkan syntes dock bara skillnader för män. Män som var gifta för första gången slog de flesta övriga grupperna i greppstyrka –  dock inte de som var omgifta! Och forskarnas analys är intressant:

– Det kan bero på att det sker ett urval där bara de som är fysiskt hälsosamma gifter sig, menar Natascha Wood, huvudansvarig för studien. Dock behövs det mer forskning på området.

Forskarnas huvudsakliga förklaring bakom studiens resultat är att gifta människor är mer välbärgade än ogifta, vilket ger bättre mental och fysisk hälsa. Har man bra ekonomiska förutsättningar äter man exempelvis bättre och har råd med fritidsaktiviteter.

Källa: CNN.  Bildkälla: TT

Läs också:

Annons