Fenomenet kallas för kardiomyopati och kan utlösas av emotionell stress.  När du utsätts för en känslomässigt påfrestande livshändelse, som att en nära anhörig avlider eller att en relation tar slut, kan ge symtom som påminner om en hjärtattack.

Läs även Den här blodgruppen har lägst risk att få en hjärtinfarkt

Symtomen är andnöd och bröstsmärtor – men utan att artärerna blockeras. Enligt forskare kan det bero på att den känslomässiga händelsen triggar igång kroppens stresshormorner. Ytterligare ett symptom är förmaksflimmer, hastig och oregelbunden puls.

En dansk studie från 2016, där över 80 000 personer med diagnosen förmaksflimmer deltog, visade att personer som mist sin partner löpte stor risk att utveckla sjukdomen. Enligt forskarna var det 41 procents risk att de fick förmaksflimmer inom en månad efter dödsfallet jämfört med andra personer. Forskarna upptäckte även att risken var större då det gällde en ung person eller om partnern avled plötsligt och oväntat.

– Denna studie lägger till ytterligare bevis på den växande kunskapen om att hjärtat och hjärnan är starkt sammanlänkande och att ytterligare forskning på området är berättigad, säger Simon Graff forskare på Aarhus universitet.

Studien kan dock inte bekräfta att känslan av sorg direkt orsakade förmaksflimmret, men det är inte heller den första studien som visar på att stora känslomässiga förändringar kan ha ett samband med hjärtproblem.

– Just nu kan vårt arbete enbart peka på en koppling, men vi hoppas att det kan hjälpa att förändra samhällets syn – att sorg inte bara är mentalt tillstånd, utan kanske också ett fysiskt, säger Simon Graff.

Källa: The Time magazine

Läs även Maria fick en stroke när hon var 50: ”Den slog ut allt som var jag”

Utvald läsning

Femina