Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Hälften av svenskarna har farligt dålig kondition

21 nov, 2018 
AvNina Nyström
Ny stor studie från GIH visar att andelen svenskar med hälsofarligt dålig kondition har ökat från 27 till 46 procent sedan 1995.
Annons

Studien är gjord vid GIH, Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm, och bygger på data som innefattar mer än 350 000 svenskar i åldrarna 18–74 år. Som ett led i en större hälsoprofilsbedömning fick testpersonerna göra ett konditionstest på cykel.

Resultatet är häpnadsväckande. I snitt har konditionen försämrats med 10,8 procent och andelen svenskar med hälsofarligt dålig kondition har ökat från 27 till 46 procent. Försämringen visar sig tydligast i grupperna män, yngre vuxna, lågutbildade och boende i landsbygdslän.

Gränsen för riskabelt låg kondition är i studien satt strax över det värde som brukar krävas för att klara en tio minuter lång promenad i rask takt utan vila. Och att en så stor andel av svenskarna har så pass dålig kondition är alarmerande.

– Nu måste samhället agera. Detta är inte hållbart, menar en av forskarna bakom studien, Elin Ekblom Bak.

Minskad fysiskt aktivitet en trolig orsak

Men hur kan det vara såhär? Hälsointresset i samhället har ju ökat massivt det senaste decenniet?

Annons

Ett flertal enkäter och sammanställningar visar också en ökning av aktivitetsnivå och idrottsdeltagande de senaste åren. Men det är inte hela sanningen.

– Det är vanligt att man vid självrapportering överskattar sin aktivitet. I denna studie har ett mer objektivt mått som reflekterar aktivitetsnivå använts, säger Elin Ekblom Bak.

Elin Ekblom Bak tror att den stora anledningen till att det har blivit såhär är att vi har blivit mer inaktiva i vår vardag. Vi tränar, men är i övrigt ganska stillasittande – och uppkopplade.

En tredjedel av försämringen av kondition i studien förklaras också av den generella viktuppgången i samhället, en hälsorisk i sig.

Viktigt att sätta in förebyggande åtgärder

– Resultaten är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi rör på oss mindre i dag än tidigare. Det är viktigt att insatser sätts in för att bryta denna nedgående trend, speciellt i de grupper där nedgången är som störst, säger Elin Ekblom Bak.

Källa: GIH, Forskning.se Bildkälla: IBL

Läs mer:

Annons