Magnesium är ett av de viktigaste mineralerna för vår fysiska och mentala hälsa. Det är faktiskt få näringsämnen som innehåller alla de hälsofördelar som magnesium ger – förutom att det påverkar över 300 enzymsystem hjälper det även cellerna, nerverna, musklerna, blodtryck och protein- och kaliumomsättningen att fungera optimalt.

Trots att magnesium är så viktigt för oss är det många som inte får i sig tillräckligt. Anledningarna till det är flera. Bland annat leder kommersiella jordbruksmetoder till dålig koncentration av magnesium i de livsmedel som produceras. Dessutom äter många en kost som innehåller för lite magnesium – för lite fullkornsprodukter, grönsaker, nötter och frön gör att magnesiumintaget blir för lågt. En del mediciner, framförallt de som påverkar levern, påverkar också intaget negativt.

Läs även: 10 tecken på att du har GAD (generaliserat ångestsyndrom)

Att få i sig tillräckligt med magnesium är dock viktigt – inte bara för vår fysiska hälsa utan även för våra mentala funktioner och vår förmåga att hantera stress. Magnesium minskar nämligen frisättningen av stresshormoner i kroppen, och tidigare forskning har pekat på att mineralet kan hjälpa människor med fibromyalgi och typ 2-diabetes.

Flera studier menar också att magnesium kan hjälpa mot depression. I en ny, amerikansk studie vid University of Vermont fick 126 personer, alla deprimerade, ta sammanlagt 2 000 mg magnesium per dag i sex veckors tid. Personerna fick uppge hur deprimerade de kände sig enligt PHQ-9, en självskattningsskala som används mycket inom svensk sjukvård för att upptäcka depression, både innan och efter magnesiumkuren.

Läs även: 6 tecken på att du har en osynlig depression

Innan låg snittpoängen på 10 poäng, vilket brukar motsvara en måttlig depression. Efter kuren hade snittpoängen gått ner med hela 6 poäng, vilket brukar innebära en mild eller minimal depression. Resultatet visade med andra ord att 2000 mg magnesium per dag leder till minskade depressions- och ångestsymptom.

Förutom att deltagarna uppgav att de kände sig mindre deprimerade hade de också fått bukt med muskelkramper, smärta, huvudvärk och förstoppning. Över 60 procent ville fortsätta att äta magnesium efter studien. De personer som inte ville fortsätta tyckte inte att magnesium hjälpte dem och en del av dem uppgav att de hade fått diarré som biverkning.

Läs även:

3 viktiga näringsämnen din kropp behöver

7 sätt en depression påverkar ditt liv – även om du verkar normal

5 saker alla borde veta om depression

Källa: Psychologytoday.com
Foto: IBL

Artikeln publicerades först på MåBra.

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: