Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Här är personlighetsdraget som gör att du lever längre

09 okt, 2019 
AvNina Nyström
Många hälsoval kan påverka dina chanser till ett långt liv. Men det finns också personlighetsdrag som ökar chansen att leva länge. Hur mycket av det här personlighetsdraget har du?
Annons

Det finns massor av olika test och modeller för att kategorisera olika personlighetstyper – exempelvis färgtestet, Meyer Briggstestet, 16 personalitys – och Big 5, som enligt forskning kan påvisa ökade chanser till ett långt liv.

Skillnaden mellan Big 5 och många av de andra testerna är att det inte delar in oss i specifika kategori, utan helt enkelt ger oss ”poäng”, baserat på våra styrkor och svagheter inom de olika områdena. Personlighetsdragen som graderas är; samvetsgrannhet, extraversion, öppenhet, neurotiscism och vänlighet/sympatiskhet.

Viktigt att ta med sig är att testet inte klassar någon egenskap som bättre eller sämre än andra – de behövs helt enkelt på olika platser i samhället. Men – ett av dragen verkar onekligen ha en unik fördel: Människor som är mycket samvetsgranna lever nämligen längre, enligt forskning!

Därför lever samvetsgranna människor längre

Samvetsgranna människor är ofta högfungerande i samhället. De är effektiva, drivna, pålitliga och har en karaktär som får dem att göra hälsosamma val. Det gör att de sällan ägnar sig åt högriskbeteenden. De röker mindre, dricker mindre och tränar mer än genomsnittet – vilket så klart ökar chanserna till ett längre och friskare liv.

Annons

Nu blir du ju såklart supernyfiken på om det här gäller dig? Och visst låter det som ett eftersträvansvärt drag? Men alla personlighetsdrag har sina för- och nackdelar, så även samvetsgrannhet.

För- och nackdelar i relationer

I relationer är de här människorna omtänksamma, lojala och kärleksfulla. Men alla uppskattar inte präktigheten och de kan uppfattas som lite tråkiga eftersom de är försiktiga och oftast väljer det säkra före det osäkra.

Det här är människorna som håller vad de lovar. De glömmer aldrig födelsedagar och årsdagar eller struntar i saker bara för att de helt enkelt inte har lust. De kan dock ha svårigheter att förstå varför inte alla gör som dem, vilket kan vara en källa till konflikter.

För- och nackdelar på jobbet

På jobbet är de uppskattade eftersom de är pålitliga och fullföljer sina arbetsuppgifter. De har dock lätt för att bli utnyttjade av andra eftersom de alltid ställer upp och chefer kan ofta kräva för mycket av dem. Exakt alla arbetsuppgifter kräver faktiskt inte maximal insats, vilket de här personerna kan ha svårt att se. De gör sällan misstag, men kan lätt spendera för mycket tid med detaljer.

Annons

Tyvärr är det ofta också så att jobbet de gör sällan betalar sig fullt ut, snarare finns det en gräns för hur högt de klättrar på karriärstegen. De kan vara företagets bästa arbetsmyra – men eftersom de följer reglerna och inte bryter normen är de sällan visionären som syns och hörs.

Kan (och borde du?) bli mer samvetsgrann?

Forskning har visat att det går att förändra sin personlighet till en viss grad. Det krävs dock mycket arbete – för i grund och botten förändras våra grundläggande personlighetsdrag inte särskilt mycket i vuxen ålder. Men om du skulle vilja bli en lite mer samvetsgrann person finns det några saker som kan hjälpa dig på vägen.

För att utveckla din samvetsgrannhet behöver du ofta ett socialt stöd. Ge din partner ”tillåtelse” att vara på dig om saker och ge dina chef och dina kollegor mandat att påverka ditt schema och be dem påminna dig om dina deadlines. Du behöver också se till att strukturera din vardag bättre för att få hjälp att komma ihåg såväl stora som små saker.

Men glöm inte att väldigt samvetsgranna människor ofta skulle tjäna på att lära lite från andra personlighetsdrag också. De kan tjäna på att släppa lite på kraven och prova att gå utanför sin bekvämlighetszon och ge lite mer plats för spontana idéer och äventyr.

Bildkälla: TT

Läs mer:

Annons