illustration av ett droppande hjärta
Svart och vit bild på man

Bengt Fridlund, professor i kardiologisk vård vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Din forskning visar på ett tydligt samband mellan socialt stöd från omgivningen och tillfrisknandet efter hjärt- och kärlsjukdom.

– Ja, med stöd från omgivningen förstår du att du inte är ensam, att dina problem är viktiga. Det ger i förlängningen en bättre tillit till dig själv. Visst kan det vara svårt för en läkare eller sjuksköterska att påverka patientens sociala relationer men det är centralt att påpeka vikten av att ingå i ett socialt sammanhang eftersom avsaknaden av relationer faktiskt kan göra stor skada. Och det finns nästan alltid någonting du kan göra för att bryta en icke självvald ensamhet.

Du har även sett skillnader mellan mäns och kvinnors förhållningssätt till hjärtsjukdom.

– Vi kan se att män har ett större behov av det så kallade informativa stödet, nämligen att de närstående kan tala om och beskriva fakta kring sjukdomen. Kvinnor har generellt sett en större önskan om att ”ha någon att prata av sig med” kring sjukdomen. Vi har baserat vården mycket på mäns upplevelser och det är inte bra, men vi kan inte ändra allting på en gång. Just nu behöver vi inom hälso- och sjukvården öka medvetenheten ännu mer och lära oss bemöta alla på bästa sätt.

De sociala relationerna är viktiga även för att förebygga sjukdom. Kan vi hoppa över träningen någon gång för att fika med en vän?

– Det skulle jag vilja påstå. Jag brukar säga att ett regelbundet golfspelande ger fem års extra livslängd och det som påverkar är nog kombinationen av de sociala relationerna som golfen innebär och själva motionen.

När ena parten drabbas av hjärt-kärlsjukdom, vad händer med kärleksrelationen?

– En aspekt är att intimiteten kan påverkas när mediciner och oro minskar både sexlust och potens. Det kan dessutom vara svårt att prata om de här sakerna med sin partner. Men det ger bevisligen goda hälso­effekter att ha ett samliv, det behöver förstås inte vara sex. Det kan vara vilka ­former av intimitet som helst.

Bör man vara försiktig med att ha sex efter en hjärtinfarkt?

– Inte alls, egentligen. Det är för­ståe­ligt att den blir rädd som haft oturen att få ett kärlkrampsanfall samtidigt som man haft sex, men då handlar det om att vara bättre förberedd nästa gång, till exempel ta kärlvidgande mediciner före samlaget eller hitta mindre krävande ställningar. Diskutera med en läkare eller sjuksköterska och få tips. Men klarar man att gå uppför två trappor utan bröstsmärta och för mycket flås så är konditionen tillräckligt bra för att man ska kunna ha sex, det handlar om en puls på ungefär 100–120.

Först publicerat i Femina nummer 2 2013. Av ELIN PERSSON.

LÄS MER:
10 sätt att hålla ditt hjärta friskt
Ta hand om ditt hjärta
Stå upp och jobba
Träna på arbetstid
Förbättra din hälsa genom att stå rätt på jobbet
Så skapas en god vana

Mest läst