Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Kvinnor 55+ dubbelt så friska som sina yngre manliga kolleger

18 okt, 2017 
AvHelena Sjögren
Kvinnor över 55 är friskare och mer närvarande på jobbet än sina yngre manliga kolleger. Samtidigt upplever allt fler ett psykiskt obehag med att gå till jobbet. Det visar den senaste Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor.
Annons

Företagshälsovårdens branschorganisation, Sveriges Företagshälsor, gör varje år en undersökningen kring hälsa och arbetsmiljö.

Enligt rapporten, som släpptes i oktober 2017, upplever allt fler ett psykiskt obehag inför jobbet. Extra utsatta är arbetstagare under 30 år.

Bland de som upplever obehag flera gånger per vecka känner många sig mobbade eller trakasserade på arbetsplatsen, upplever att de har en dålig balans mellan privatliv och arbetsliv, känner fysisk smärta under arbetet och har sömnproblem.

– Ökningen innebär att nästan en miljon människor har känt psykiskt obehag att gå till arbetet några gånger i månaden eller oftare säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor, i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen fortsätter också antalet helårsfriska – personer som inte har en enda sjukdag – att sjunka.

Särskilt yngre män, de upp till 30, har stor sjukfrånvaro. Men äldre kvinnor – 55 år eller äldre – är jämfört med de yngre männen dubbelt så friska och närvarande på jobbet.

Annons

Mindre frånvaro för 55+

Sveriges Företagshälsor har i en tidigare rapport kunnat visa att anställda över 55 år har en en betydligt mer positiv syn på sin hälsa än sina yngre kolleger.

Nästan varannan, 42 procent, av de som fyllt 55 år trodde inte att de skulle ha en enda sjukdag det kommande året. Motsvarade siffra för personer under 30 år var 18 procent.

Bild: IBL Bildbyrå

Peter Munck af Rosenschöld sa då till Dagens Nyheter att det finns studier som pekar på ett samband mellan en anställds förväntade och faktiska frånvaro.

– Sedan vet vi inte om det handlar om hög arbetsmoral och pliktkänsla, något i uppfostran eller om personen har ett himla kul jobb som hen inte vill missa, säger han till Dagens Nyheter.

Artikeln publicerades först på Året Runt.

 

Annons