Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Natur och grönska minskar ditt sug efter onyttigheter

19 aug, 2019 
AvNina Nyström
Naturen minskar suget efter såväl onyttig mat som alkohol och cigaretter. Och det räcker till och med att bara ha utsikt över en park eller trädgård.
Annons

Skog, parker och trädgårdar har många fördelar för vår hälsa. Tidigare forskning har till exempel visat att skogspromenader gör oss mindre stressade, minskar risken för depression, får oss att se mer positivt på vår egen kropp och sänker blodtrycket.

Nu finns det ytterligare en anledning att bege sig ut i spenaten! En ny studie från University of Plymouth visar nämligen att suget efter ohälsosamma saker minskar i både förekomst och styrka av att vistas i grönska – och till och med blotta åsynen av träd och gräs kan räcka.

Utsikt över grönska hjälpte mot cravings

Tidigare forskning har visat att träning i naturen kan minska vårt sug efter onyttigheter, men den här studien är den första som kikat djupare på just den här vinkeln.

149 deltagare i åldrarna 21–65 år fick göra en onlineundersökning som bland annat mätte andelen grönområden i bostadsområdet, hur mycket utsikt man hade över grönområden från hemmet, tillgång till trädgård och hur ofta de vistades i gröna miljöer. Svaren granskades sedan i relation till deltagarnas upplevelse av sug efter onyttigheter.

Annons

Resultaten visade att tillgång till en trädgård eller kolonilott var förknippad med både minskad styrka och frekvens för suget. Intressant nog visade det sig också att en utsikt som innehöll mer än 25 procent grönska gav liknande resultat. Man registrerade även deltagarnas fysiska aktivitet och begäret minskade oavsett rörelsenivå.

Kan få betydelse för beroendeproblematik

Cravings bidrar till en rad ohälsosamma beteenden som rökning, överdriven alkoholkonsumtion och obalanserade matvanor, vilket i sin tur leder till några av de största globala hälsoutmaningarna som cancer, fetma och diabetes.

Forskarna bakom studien menar därför att resultaten kan få betydelse för hur grönområden i städer och bostadsområden värderas framöver och att vidare forskning bör undersöka hur gröna utrymmen kan användas för att hjälpa människor att handskas med problematiska begär.

Bildkälla: TT

Läs mer:

Annons