Nu blir det lättare att leva i en så kallad stjärnfamilj, alltså en familj som inte innebär kärnfamiljen med mamma, pappa och barn. Från och med första juli i år öppnas det nämligen upp för fler att vara föräldralediga i Sverige. Då träder en lagändring i kraft som gör att även bonusföräldrar får vara hemma med sin sambos barn. Tidigare har det bara varit den eller de som haft vårdnad om barnet som har kunnat få ta ut föräldraledighet. Det här meddelar Försäkringskassan.

Om du nu inte lever ihop med den andra föräldern till ditt barn och har ett nytt samboförhållande kan du alltså skriva över föräldradagar till din sambo. På det sättet kan hen också ta ut föräldraledighet för ditt barn. Tidigare har man kunnat överlåta föräldrapenning till sin nya sambo, om man också har gemensamma barn eller är eller har varit gifta. Nu slopas de tilläggen och det räcker att man bor ihop för att kunna ta del av föräldrapenningen.

Bara KD och SD röstade emot

Det var i november förra året som förslaget röstades igenom i riksdagen. Det var bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som röstade mot förslaget. Kristdemokraterna röstade inte nej för att de var emot förslaget i sig, utan de ville gå ett steg längre och erbjuda föräldrar att skriva över föräldrapenning även till andra närstående, till exempel släktingar. Det menar man skulle underlätta för till exempel ensamstående föräldrar.

Förenklar för samkönade par

Den nya lagen innebär alltså att förälderns sambo också likställs med en förälder. Man kan överlåta alla dagar som inte är reserverade för den vardera förälder. Beroende på när barnet är fött handlar det om 60 eller 90 dagar.

Försäkringskassan skriver också att den nya lagen förenklar för samkönade par som har genomfört en insemination utomlands. Från och med första juli kan den som födde barnet överföra föräldrapenning till sin sambo medan de väntar på att närståendeadoptionen blir klar. En närståendeadoption innebär att man adopterar ett barn man redan har en relation till, till exempel ett barn som fötts efter en insemination. Endast den som föder barnet blir automatiskt förälder och för att båda ska räknas som föräldrar krävs det att den andra adopterar barnet.

Foto: TT

 

Läs mer:

Så går det till att skaffa barn själv – allt du vill veta

Mer ledighet hos pappor gav friskare småbarnsmammor

Pratglada föräldrar får smartare barn

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: