Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Nu öppnar en hjälptelefon för de som utövar våld i nära relationer

01 feb, 2019 
AvEmma Castman
Ny satsning mot våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de utsatta. För att lyfta frågan öppnar Länsstyrelsen nu upp en ny telefonlinje – med målet att uppmana de som utövar våld att söka hjälp.
Annons

I februari förra året lanserade Länsstyrelsen i Stockholm Allemanstestet. Ett test som ska hjälpa män att få insikt i sitt eget beteende genom att svara ja eller nej på olika frågor och slutligen få reda på om de befinner sig i farozonen för att utöva fysiskt eller psykiskt våld. Exempel på frågor i testet är: ”Det är jobbigt när man partner är ute på krogen utan mig”, ”Ibland händer det att jag smygläser min partners sms” och ”Jag är rädd att min partner ska lämna mig”.

Allemanstestet, som fortfarande går att göra, är en del i en större satsning med målet att lyfta frågan om våld i nära relationer och uppmana de män som utövar våld, eller riskerar att göra det, att söka hjälp.

Ny telefonlinje ska få våldsutövare att söka hjälp

Nu är Länsstyrelsen i Stockholm och Skåne aktuella med ett nytt viktigt initiativ på temat våld i nära relationer. Den 4:e februari öppnar de nämligen telefonlinjen Välj att sluta, med syftet att hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer.

Annons

– De flesta känner inte till att man kan få hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. Genom telefonlinjen Välj att sluta, dit man kan ringa anonymt, hoppas vi sänka tröskeln för att självmant ta steget till att söka hjälp, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Annons från Länsstyrelsen som kommer visas i kollektivtrafik och på utomhustavlor.
Information om telefonlinjen kommer att synas i digitala annonser, annonser i kollektivtrafik och på utomhustavlor i Stockholm och Skåne.

Tas emot av utbildad och erfaren personal

De som ringer till telefonlinjen kommer att tas emot av utbildad och erfaren personal vid Manscentrum i Stockholm. Och meningen är att den som ringer ska få stöd i stunden, men också motivation och vägledning till att söka vidare hjälp. Samtalen är som sagt anonyma.

– Det finns ett stort behov av denna typen av telefonlinje. Nu kan de som inte har vågat, orkat eller kunnat ta steget mot att bryta sitt våldsamma beteende komma i kontakt med någon som kan hjälpa dem. Alla som ringer kommer att bemötas med respekt och kunskap. Målet är att genom samtalet motivera till behandling, säger Ulf Calvert, psykolog på Manscentrum och operativt ansvarig för den nya telefonlinjen i pressmeddelandet.

Annons

Telefonlinjen är ett pilotprojekt på uppdrag av regeringen som kommer att pågå fram till och med 2020. Det är Länsstyrelsen i Stockholm och Skåne, samt Manscentrum, ett kriscentrum för män i Stockholm, som driver satsningen.

Numret till telefonlinjen är 020–555 666 och det kommer gå att ringa måndag-fredag, klockan 09.30-16.00. Givetvis kan både män och kvinnor kontakta hjälptelefonen.

Foto: TT/Shutterstock

Läs mer:

Annons