Enligt studien från universitetet i Edinburgh, som genomförts på 5000 amerikanska barn i totalt 14 år, har forskarna upptäckt att förstfödda barn får mer mental stimulans och stöd under de tidiga åren när barnens kognitiva förmågor utvecklas. Resultaten som är publicerade i Journal of Human Resources kan användas som en förklaring till varför äldre syskon i en familj har bättre lön och bättre utbildning.

Läs även Ny studie: Därför ska du alltid lyfta upp en skrikande bebis

Barnen som ingick i studien testades vart annat år på läsning och sitt bildspråk. Barnens läsförståelse testades såväl som deras förmåga att känna igen bokstäver, namn och förmåga att kunna läsa högt. Genom statistiska metoder analyserade forskarna hur barnens testresultat var kopplade till föräldrarnas beteende under graviditeten såsom rökning och alkoholvanor. De upptäckte då att mödrarna tog en ”större risk” i samband med graviditeterna med yngre syskon. Forskarna upptäckte även att föräldrarna gav mindre mental stimulering till de yngre syskonen och deltog i färre aktiviteter såsom högläsning, pyssel eller spela instrument.

Läs även Därför blir lillasyster oftare egenföretagare

Resultaten från studien visar att de fördelar som de äldre syskonen fick pågick från födseln till de att de var runt tre år. Forskarna såg att föräldrarna ändrade sina beteenden så snart yngre syskon fötts.

Källa: Daily Mail 

Läs även 6 vanor föräldrar till framgångsrika barn har gemensamt

Mer läsning

Femina