Mildare restriktioner för äldre på väg inför sommaren