Allt fler lesbiska par skaffar barn visar ny studie

En ny studie visar att det föds allt fler barn till lesbiska par. Och att samkönade par med kvinnor närmar sig heterosexuella par när det gäller statistiken för barnafödande.

– Det är nytt. Tidigare har samkönade par haft betydligt lägre barnafödande i jämförelse med olikkönade par, säger Martin Kolk, en av forskarna bakom studien, till Dagens Nyheter.

Studien genomfördes vid Stockholms universitet och har följt utvecklingen hos över fyra miljoner svenskar i åldrarna 16 till 49 år mellan åren 1995 och 2012.

Under den perioden ingicks det 4 200 lesbiska äktenskap i Sverige. Och andelen lesbiska par som hade skaffat barn fem år efter vigseln ökade från 6 till 48 procent. Bland heteroparen minskade i stället barnafödandet, från 60 till drygt 50 procent, under samma samma tid.

Den här utvecklingen hänger ihop med två reformer som genomfördes under första halvan av 2000-talet. Dels fick lesbiska par rätt till assisterad befruktning (det vill säga insemination eller IVF-behandling) på kliniker i Sverige. Dessutom fick den av föräldrarna som inte föder barnet rätt att bli förälder även juridiskt, genom en så kallad närståendeadoption.

Och mer har (äntligen) hänt: I januari 2019 ändrades lagen på flera sätt för att jämna ut skillnaderna mellan heteropar och samkönade par vid assisterad befruktning.

En kvinna som får barn med en annan kvinna via en assisterad befruktning, och inte är den som bär barnet, behöver nu inte längre adoptera sitt eget barn för att räknas som hens juridiska förälder.

Du kan läsa mer om hur det går till hos RFSL.

Källor: TT, RFSL

Foto: TT

Läs mer:

20 höjdpunkter i Stocholm under Pride-veckan

Nu finns regnbågsrosor att köpa – och så enkelt gör du egna

Valkyrie blir Marvel-filmernas första hbtq-hjälte (på film)