I studien fick 240 testdeltagare svara på sju frågor om dagen i två veckors tid, via en app. Varje morgon fick deltagarna svara på om de förväntade sig att deras dag skulle bli stressig och resten av dagen fick de svara på andra frågor, också relaterade till stress. Deltagarna fick också genomföra fem tester per dag som testade deras minne.

Resultatet visade att deltagarna presterade sämre på minnestesterna de dagar som de hade vaknat upp och känt att dagen skulle bli stressig. Med andra ord hade deras arbetsminne, det vill säga det som hjälper oss att ta till oss och lära oss av information när vi är stressade och som ofta ses som centralt i förmågor som till exempel språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande, påverkats och fungerat sämre senare under dagen.

Att tänka på att något var stressigt skulle hända hade även en stor effekt på deltagarnas minne oavsett om det sedan hände något stressigt under dagen. Forskarteamet upptäckte också att ju mer stress en person kände en viss morgon, ju sämre fungerade arbetsminnet senare under dagen.

Martin Sliwinski, chef för Penn State´s Center Healthy Aging, framhäver att ett sämre fungerande arbetsminne kan vara negativt i vardagen och att det kan göra att du blir mer benägen att begå misstag på jobbet. Han menade också att resultatet, som nyligen publicerades i Journals of Gerantology: Psychological Sciences, visar att våra förväntningar och tankar påverkar oss mer än vad vi tror.

– Om du tror att din dag kommer att bli stressig kommer du att känna av effekterna av de tankarna även om ingenting stressigt sedan händer under dagen. Det har inte kunnat bevisats inom forskning tidigare, och det bevisar hur stor påverkan våra tankar har på oss, fastslår han.

Enligt forskaren finns det flera saker vi kan göra för att lösa problemet – bland annat skulle det gå att få en bättre och mer positiv start på dagen genom att göra avslappningsövningar på morgonen.

Källa: Sciencedaily Foto: IBL

Artikeln publicerades först på MåBra.

Läs även:
Bästa sättet att minska stress och bli lycklig? Städhjälp och takeaway!

Så kan du minska stressen i vardagen – expertens bästa tips