En av tre kvinnor under 30 år mår dåligt av sitt jobb minst några gångar i månaden, visar Jobbhälsobarometern som årligen utförs av Sverige Företagshälsor. Siffran för kvinnor under 30 år är nästan dubbelt så hög som för män över 55 år.

Läs även: Därför säger de bästa upp sig från jobbet

– Det vi ser i materialet är att det finns skillnader mellan män och kvinnor kring hur de upplever sin arbetsmiljö och hur de känner inför att gå till arbetet, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor, till Dagens Nyheter.

Totalt svarade 20,4 procent att de mått psykiskt dåligt av att gå till jobbet minst några gånger i månaden, vilket motsvarar en miljon av de svenska anställda. Av dem mår 350 000 psykiskt dåligt flera gånger i veckan. Av de som känner obehag flera gånger i veckan är det fler som upplevt mobbning och trakasserier.

Läs även: Psykisk ohälsa ökar – så mår vi i Sverige i dag

Särskilt utsatta yrken finns inom skola, vård och omsorg samt inom hotell- och restaurangbranschen. Närmare 25 procent förknippar sitt jobb med psykiskt obehag inom branscherna. Två tredjedelar av kvinnorna som upplevt psykiska besvär kopplade till jobbet har också fått fysiska symptom, såsom smärta i kroppen.

De som mår sämst på jobbet tenderar också att vara mest missnöjda med sina chefer. Många har också drabbats av sömnstörningar.

När det kommer till sjukdagar har andelen så kallade helårsfriska, det vill säga personer som inte haft en enda sjukdag på tolv månader, minskat. I dag är 19 procent av arbetskraften mellan 20 och 30 år helårsfriska, vilket är den lägsta siffran sedan Jobbhälsobarometern påbörjades.

Läs även: 10 tecken på att du har generaliserat ångestsyndrom

Här är de istället för kvinnor yngre män som sticker ut, endast 17 procent av dem är helårsfriska. Bland män över 55 år är motsvarande siffra 45 procent och även kvinnor över 55 år är i dubbelt så hög grad helårsfriska, skriver Dagens Nyheter.

Jobbhälsobarometern fokuserar på psykisk ohälsa i arbetslivet och baseras på intervjuer med drygt 10 000 personer. Studien utförts årligen sedan 2007 och bygger på ett representativt urval av personer i Sverige mellan 20 och 65 år som arbetar minst halvtid.

Läs även: Så här känns det att ha ångest – se de starka bilderna!

Källa: DN.se
Foto IBL