Studie visar att mammor är mer stressade när de jobbar heltid

Förra året publicerade Unionen en undersökning som visade att deltidsarbetet bland kvinnor minskat från 35,5 procent till 26,7 procent under de senaste tio åren. Det trots att antalet deltidsarbetande män med barn var oförändrat.

I en intervju med Kvalitetsmagasinet sa Stina Jacobsson, utredare på Unionen, att hon såg ett tydligt skifte från den gamla deltidnormen till en heltidsnorm:

”Som jag ser det är vi på väg mot en heltidsnorm, tidigare i Sverige har vi haft en deltidsnorm bland småbarnsmammor. Det har varit en ganska stark norm att man går ner i tid när man får barn. Och jag tycker att man kan se en tydlig utveckling under de senaste 30 åren att allt fler jobbar heltid även när man har småbarn hemma.”

Ny studie med 6 000 kvinnor visar ökade stressnivåer

Men hur påverkar pusslandet med hämtningar och lämningar, heltidsjobb och fritid egentligen människan? Nyligen publicerade forskare från University of Manchester och University of Essex en studie som visar att mammor som jobbar heltid faktiskt är betydligt mer stressade än de som inte jobbar heltid.

I studien deltog drygt 6 000 kvinnor från olika delar av Storbritannien, och forskarna observerade bland annat deltagarnas hormonnivå och blodtryck.

Studiens resultat visar att mätbara tecken på kronisk stress hos tvåbarnsmammor som jobbar heltid är 40 procent högre än hos heltidsarbetande kvinnor utan barn. För mammor till ett barn var stressnivåerna 18 procent högre än hos de utan barn.

Arbete med flexibla arbetstider är att föredra

Forskarna kunde även se att deltidsarbetande tvåbarnsmammor var betydligt mindre stressade än mammor med oflexibelt arbete. En av slutsatserna som forskarna drog var därför att flexibla arbetstider, oavsett om man jobbar heltid eller deltid, är att föredra för ökade möjligheter till balans mellan arbetsliv och privatliv.

I sammanställandet av studien har forskarna bland annat tagit deltagarnas ålder, ekonomi, utbildning och etnicitet i beaktande. Det för att utesluta att andra livsstilsfaktorer ska påverka resultatet.

Foto: TT/Shutterstock

Läs mer:

Det här kommer du sakna med småbarnsåren

11 illustrationer om att vara småbarnsförälder

Enkla tips på hur du skapar mer kvalitetstid för familjen

Mest läst