Pratar och kommunicerar du med ditt barn kan framtida IQ bli högre

Även om småbarnen där hemma inte använder så många ”riktiga” ord ännu är det viktigt att försöka hålla samtalen vid liv. Det är nämligen i åldern 18 till 24 månader som barnen börjar uppmärksamma språket och sätta det i olika sammanhang för att på sikt börja formulera avancerade meningar.

Läs även: Barn behöver mer lek – och färre aktiviteter

En ny studie, publicerad i Pediatrics, visar dessutom att hur vi samtalar med våra småbarn påverkar såväl deras IQ som deras språkkunskaper. För att förbättra den kognitiva förmågan hos barn gäller det att kommunicera med dem på riktigt – det vill säga att inte bara prata till barnen, utan att faktiskt samtala med barnen.

Forskarna spelade in de dagliga samtalen mellan barn och föräldrar och räknade sedan ut hur mycket de vuxna respektive barnen ”turades om” att prata. I studien observerades barn i åldrarna 18 månader till 3 år – och vid åldern 9 till 14 år testades sedan deras IQ och språkkunskaper.

Läs mer: Därför ska du inte skälla på bråkiga barn

Det visade sig då att de barn som i högst grad fått göra sig hörda i samtalen med sina föräldrar lyckades 14-27 % procent bättre på IQ-test, samt hade större verbal förståelse och ett bättre ordförråd 10 år senare. De barn som i stor utsträckning själva fått komma till tals i samtalen med sina föräldrar utvecklade med andra ord såväl sitt språk som sin kognitiva förmåga mer än de barn vars föräldrar samtalat med dem i mindre utsträckning.

Att prata med ditt barn på rätt sätt handlar med andra ord minst lika mycket om att lyssna som att prata.

Läs också:

5 saker du aldrig ska säga till ditt barn

Därför ska du aldrig förminska ditt barns känslor

6 idiotiska saker som vuxna säger till barn

Källa: American Academy of Pediatrics

Bildkälla: IBL

Mer läsning

Femina