p-piller-knep

Fertilitetsappen Naturalcycles har hyllats för att vara ett bra alternativ för kvinnor som inte vill använda hormonella preventivmedel, men den har samtidigt varit mycket kontroversiell.

Läs även: Så många bör du haft sex med – enligt din partner

Appen bygger på att den räknar ut när det är minst chans att bli gravid vid oskyddat sex, men tidigare har man inte kunnat lägga fram bevis för att det är säkert att förlita sig på appen. Den nya studien presenterar nu data från 4 000 kvinnor i Sverige och nu kan man faktiskt säga att det är i princip lika säkert att använda sig av appen som att använda p-piller.

Om man använder den rätt!

– Kvinnor måste få välja preventivmetod själva. Det viktiga är att de förstår vad metoden innebär. Det räcker inte med att ladda ned appen till telefonen och tro att man har ett skydd. Kvinnan måste mäta temperaturen varje dag på rätt sätt och följa instruktionerna. Den här metoden passar verkligen inte alla, den kräver att kvinnan är motiverad, säger Kristina Gemzell-Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, till DN.

Läs även: Ny forskning: Så ofta bör du ha sex

Gemzell-Danielsson är också en av forskarna bakom studien, och hon har tidigare varit kritisk till hur liknande appar har marknadsförts utan vetenskapliga belägg. Nu är hon betydligt mer positiv.

– Nu har vi data för Naturalcycles och det är ett bra resultat. Studien visar att de som är motiverade att använda appen också klarar av att använda den.

För att få fram resultatet har 4 000 kvinnor i Sverige använt appen. Totalt inträffade 143 oplanerade graviditeter under mätperioden, där 1o var på grund av att appen felaktigt hade markerat en dag som säker.

Vid perfekt användning av appen, alltså om den användes helt enligt instruktioner, har forskarna räknat fram att det skulle ske 0,5 oplanerade graviditeter per 100 kvinnor under ett år. Det är marginellt högre än siffran för p-piller, som ligger på 0,3.

Det är dock inte alla som klarar av att använda appen helt enligt anvisningarna, på samma sätt som vissa ibland glömmer att ta p-piller när de ska. Forskarna har därför räknat ut att ungefär 7 procent av användarna skulle bli gravida under första året, jämfört med 9 procent av de som använder p-piller.

– Det som är intressant med vår studie är att det är data från verkliga livet med kvinnor som använt appen för att inte bli gravida… Studien visar att vår app verkar förbättra metoden med naturlig familjeplanering, säger Raoul Scherwitzl, vd för Naturalcycles, till DN.

Av: Joel Linde

Foto Colourbox