Att aktiva rökare löper större risk att utveckla ledproblem som reumatoid artrit har bekräftats av flera tidigare studier. Men den här nya studien pekar på att passiv rökning i barndomen ytterligare förhöjer risken att drabbas.

I studien följdes 70 000 franska kvinnor under cirka 21 år. 1239 av dem hade redan reumatoid artrit. När man analyserade datan efter studietiden kunde man se att de kvinnor som var aktiva rökare OCH hade utsatts för passiv rökning som barn hade 73 procents större risk att drabbas, jämfört med kontrollgruppen (kvinnor som aldrig rökt eller utsatts för passiv rökning).

Läs även Tyst hjärtinfarkt är vanligare bland kvinnor

Samma siffra för de som var aktiva rökare men inte levt med passiv rökning som barn var 37 procent.

Passiv rökning definierades som att kvinnan befunnit sig i rökiga rum under några få alternativt flera timmar per dag under barndomen.

Källa: Dagens Medicin

Foto: IBL

 

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: